AFP or licensors

"Rusland probeerde campagne Joe Biden en vertrouwen van Amerikanen in hun kiessysteem te ondermijnen"

In de Verenigde Staten hebben de inlichtingendiensten hun verslag over buitenlandse inmenging bij de recente verkiezingen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Rusland de campagne van de Democraat Joe Biden wou schaden en dat Moskou vooral het vertrouwen van de Amerikanen in hun kiessysteem wou ondermijnen. De Russische president Vladimir Poetin zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Maar volgens Rusland zijn de beschuldigingen "ongegrond". 

"Anders dan in 2016 waren er dit keer geen pogingen van computerkrakers uit Rusland om toegang te krijgen tot het IT-systeem van de verkiezingen in de Verenigde Staten", zo staat in het verslag dat is vrijgegeven door de Directeur van de Nationale Inlichtingendiensten (DNI) Avril Haines. Toen hadden Russen de computers van de Democratische conventie gekraakt en gevoelige informatie gelekt.

Rusland poogde de verkiezingen te beïnvloeden door misleidende en ongefundeerde aantijgingen tegen Joe Biden

Dit keer is er geen aanwijzing dat buitenlandse mogendheden gepoogd hebben om de registratie van kiezers, het kiezen zelf en het tellen van de stemmen te beïnvloeden, zo staat in het verslag van de inlichtingendiensten.

Wel zou Rusland deze keer hebben gepoogd om "de kandidatuur van Joe Biden en de Democratische partij te ondermijnen en dat geldt ook voor het vertrouwen van het publiek in het kiessysteem". Meer nog: dat zou zijn gebeurd met het medeweten van de Russische president Vladimir Poetin en wellicht ook onder zijn leiding. Het was de bedoeling om de sociale en politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten verder aan te wakkeren. Moskou zou zo indirect de publieke opinie hebben willen doen kantelen in het voordeel van de toenmalige president Donald Trump. 

Dat zou zijn gebeurd met medeweten van de Russische president Poetin en wellicht onder zijn leiding

Vanuit Iran zou dan weer zijn gepoogd om de Amerikaanse publieke opinie net te beïnvloeden tegen Donald Trump, maar tegelijk ook -net als de Russen- het vertrouwen in het Amerikaanse politieke systeem te ondermijnen.

Anderzijds zou China dan weer niet tussenbeide zijn gekomen om te pogen om het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Blijkbaar had Peking een voorkeur voor noch Biden noch Trump en wou het daarom niet het risico lopen om op heterdaad betrapt te worden op beïnvloeding. Het rapport van de DNI gaat in tegen beweringen van Donald Trump dat China de voorkeur geeft aan Joe Biden.

In mindere mate poogden volgens het rapport ook het communistische regime in Cuba, Venezuela en de pro-Iraanse sjiitische militie Hezbollah in Libanon zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien, maar dat was op veel kleinere schaal dan Rusland of Iran. 

Kremlin: "Beschuldigingen zijn ongegrond"

Rusland heeft al gereageerd op het verslag van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, noemde de beschuldigingen "ongegrond" en zei dat de beweringen op "geen enkel bewijs" berusten. Rusland zou zich ook voorbereiden op mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties.

Meest gelezen