Foto Kurt

Antwerpse bisschop biedt excuses aan voor standpunt Vaticaan over homoseksualiteit: "Boos en beschaamd"

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, biedt zijn excuses aan bij homoparen na de hernieuwde standpunten van de katholieke kerk over homoseksualiteit. Dat zegt hij in een opiniestuk in de krant De Standaard. Dat de Katholieke Kerk homoseksualiteit als een "ongerijmdheid" bestempelt, valt Bonny zwaar.

"Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen". Bisschop van Antwerpen Johan Bonny is duidelijk in zijn opiniestuk in de krant De Standaard. "Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne."

Enkele dagen geleden herhaalde het Vaticaan dat homoseksuele relaties een "zonde" zijn en geen huwelijkssacramenten mogen ontvangen. Die zouden namelijk voorbehouden zijn voor een "onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw". 

In sommige kerkelijke kringen waren er namelijk voorstellen om zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht toe te laten. En ook Johan Bonny nam in 2015 deel aan een synode (kerkelijke vergadering) over dat onderwerp. Maar het antwoord is dus nee, "met argumenten die volgens mij nergens op slaan". "Ik ben boos en beschaamd", klinkt het bij Bonny in "De ochtend" op Radio 1.

Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

"Het contrast met de synode waar ik heb aan deelgenomen is heel groot. Daar was duidelijk een andere tendens bij de meerderheid. Namelijk dat we moeten vertrekken van het positieve in de mens, en niet het negatieve. Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet."

Beluister hier het volledige gesprek met Johan Bonny in "De ochtend" op Radio 1:

Zonde

Vooral het gebruik van het begrip "zonde" valt Bonny zwaar. "Uitgerekend dat begrip is in de klassieke katholieke moraaltheorie altijd een begrip geweest waar men heel genuanceerd mee omging. De manier waarop zij daar nu mee omspringen, ligt ver onder dat niveau."

"Je moet rekening houden met wie mensen zijn. Om zonde te hebben, moet je doelbewust, wetens en willens, een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie, noch het gevolg van homoseksualiteit. Het gebruik van dat begrip is onze moraaltheorie onwaardig", aldus Bonny. 

"Het is ook jammer voor de kerk", sluit hij zijn opiniestuk af. "Dit antwoord is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen." 

Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus niet

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Of Bonny bang is van een sanctie uit het Vaticaan na zijn opiniestuk? "Dat zullen we dan nog wel zien. Op bepaalde momenten moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik, als bisschop van Antwerpen, ben verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid van het katholieke episcopaat in ons land. In het licht van die verantwoordelijkheid kan ik niet anders dan reageren."

"Mocht ik niet zo van de kerk houden, zou ik mij niet zo boos maken. Mijn boosheid richt zich tegen het Vaticaan. Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus niet", aldus Bonny. 

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal" met een interview met bisschop van Antwerpen Johan Bonny:

Videospeler inladen...

Meest gelezen