David Rozing

Onderwijscentrum Gent lanceert databank met info over diversiteit: “Dit moet leerkrachten extra ondersteunen”

Het Onderwijscentrum van de stad Gent lanceert een databank waarin scholen informatie kunnen vinden over hoe ze diversiteit kunnen aanpakken. Die databank komt er na een onderzoek in heel wat Gentse lagere- en middelbare scholen. “Met de info kunnen scholen makkelijk organisaties terugvinden die werken rond racisme of armoede”, zegt onderzoeker Steven Delarue.

Het Onderwijscentrum van de stad Gent deed onderzoek bij leerkrachten en onderwijsteams over diversiteit in Gentse lagere en middelbare scholen. Daaruit bleek dat de meesten positief staan tegenover diversiteit en dat ze zich ook bekwaam voelen om daar mee om te gaan op school. “Toch willen ze meer ondersteuning, en daar kunnen we bij helpen”, zegt Steven Delarue van Onderwijscentrum Gent.

Niet elke leerkracht weet hoe je moet omgaan met racistische uitspraken bij leerlingen 

Steven Delarue, Onderwijscentrum Gent

Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak niet goed weten hoe te reageren op racistische uitspraken door leerlingen of leerkrachten. “Niet elke leerkracht weet hoe je zo’n uitspraken of situaties kan neutraliseren. Er zijn nochtans veel organisaties om daarover met leerlingen in gesprek te gaan”, legt Delarue uit.

Voor leerkrachten is het ook moeilijk om met taalproblemen om te gaan: “Bij leerlingen die minder goed Nederlands kennen, merk je dat er nog zaken zijn waarbij leerkrachten zich minder bekwaam voelen. Als onderzoekscentrum hebben we een aanbod om hen daarin extra te ondersteunen.”

Ook omgaan met armoede bij leerlingen

Het Onderwijscentrum wil leerkrachten helpen om met de juiste instanties contact op te nemen als zich een probleem voordoet. “Als school vind je niet altijd meteen de juiste organisaties, maar door onze databanken kan dit nu veel sneller en eenvoudiger. Je vindt er welke organisatie rond welk thema werkt, met alle contactgegevens.”

Het onderzoek ging niet alleen over etnisch-culturele diversiteit, maar over diversiteit in de breedste zin van het woord. “Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe leerkrachten omgaan met leerlingen in armoede. Een belangrijke conclusie is dat het vaak nog heel moeilijk is voor leerkrachten om met leerlingen om te gaan die een kwetsbare socio-economische achtergrond hebben”, geeft Delarue nog mee.

kasto80

Meest gelezen