fotografie peter Hilz (C)

Brusselse politie voert eerste operatie uit tegen seksuele intimidatie op straat

De lokale politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) heeft woensdag een eerste operatie tegen straatintimidatie uitgevoerd in de wijk rond het Noordstation. 

Bedoeling was om eventuele daders te betrappen en eventuele slachtoffers aan te spreken en hen ervan bewust te maken dat ze klacht kunnen indienen over deze incidenten. Ook krijgen ze  tips over hoe zij zich veiliger kunnen voelen op straat.  Tijdens de eerste operatie moesten geen processen-verbaal opgesteld worden, maar de politie sprak wel een aantal personen aan die onheuse opmerkingen hadden gemaakt.

Betrappen op heterdaad

"We hechten als politiezone veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld", zegt korpschef Frédéric Dauphin. "Dat begrip, voorzien in de wet van 2014, omvat uitschelden, bespotten, obscene gebaren, aanranding of poging tot aanranding, betasting en stalken in een openbare of semiopenbare ruimte. Maar er stelt zich een probleem bij het politieoptreden. De slachtoffers aarzelen vaak om een klacht in te dienen. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld. Daarom hebben we een werkingsmodel aangepast dat al door de politiezone Luik is uitgevoerd."

 Concreet patrouilleren drie politie-inspecteurs in burger, een vrouwelijke en twee mannelijke, doorheen de zone. Als de politievrouw of een andere persoon het slachtoffer is van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure opstarten. "Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen", gaat de korpschef verder. "Om op die manier het zogenaamde 'dark number' te verkleinen, het gevoel van straffeloosheid bij de daders tegen te gaan en hen te herinneren aan de wet en het belang van toestemming, " klinkt het. "We willen daarnaast ook slachtoffers bewust maken van hun recht om een klacht in te dienen over deze incidenten. En we geven tips over hoe zij zich veiliger kunnen voelen op straat."

Meest gelezen