Tientallen mensen laten zich "ontdopen" na commotie over holebistandpunt Katholieke Kerk

Na de commotie rond de herbevestiging van het standpunt van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit, hebben tientallen mensen zich uit het doopregister laten schrappen. Dat bevestigen enkele Belgische bisdommen aan VRT NWS. Dat heeft evenwel geen financiële gevolgen voor de Kerk.

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen zei het al, in zijn woedend pleidooi tegen de conservatieve houding van het Vaticaan als het over zegeningen van homoparen gaat: "Dit soort dagen vormen zwarte bladzijden én het leidt ertoe dat veel gedoopten zich uit het register laten verwijderen." Navraag leert dat het inderdaad zo is, meer zelfs, dat het een trend lijkt op sociale media.

"We hebben de voorbije dagen inderdaad meer aanvragen dan gewoonlijk gekregen van gedoopten die zich uit het doopregister willen laten verwijderen, het 'ontdopen'. Dat is altijd het gevolg van incidenten en pijnlijke verhalen, zoals we er van de week één beleven. Maar dat moeten we nu ook niet overdrijven, dat gaat over enkele tientallen. Meer zelfs, na de reactie van bisschop Bonny gisteren, die heel wat lof heeft gekregen daarvoor, is er een minderheid die op haar stappen is teruggekeerd", zegt Nathalie Milio, woordvoerder van het bisdom Antwerpen. 

Er komen ook veel positieve reacties na de woorden van bisschop Bonny

Ann Quaeghebeur, bisdom West-Vlaanderen

Ook dezelfde teneur binnen het bisdom West-Vlaanderen, getuigt woordvoerder ad interim Ann Quaeghebeur: "Het is niet massaal, maar op het eerste zicht hebben enkele tientallen mensen gevraagd om zich te laten schrappen, ja.  Het is iets wat altijd gepaard gaat met incidentrijke dagen rond de Kerk. En dat hebben we hier eerder al eens meegemaakt, ook waar. Maar ik wil toch vermelden dat er ook veel individuele, positieve reacties komen, zowel van holebi's als andere, naar aanleiding van het optreden van bisschop Bonny."

In Gent idem dito: "Als er een rimpeling is, zien we dat direct aan het aantal reacties. Bij een golfslag als deze, is het zeker het geval. Ook enkele tientallen, ja, de voorbije dagen", weet Peter Malfliet, woordvoerder van het bisdom Gent. "Weet dat we nooit in discussie gaan of een motivering vragen. We registreren het verzoek en werken alles af, alles is gebaseerd op vrijheid van denken."

Exacte aantallen worden nooit vrijgegegen per bisdom, maar wel dit: in het jaar 2019 waren er in totaal 1.800 schrappingen uit het doopregister, alle bisdommen samen, voor alle duidelijkheid.

Wat is 'ontdopen'? En wat zijn de gevolgen?

In de volksmond heet het 'ontdopen', maar officieel is het dus een administratieve handeling, je laten 'uitschrijven uit het doopregister'. Het bisdom wil een correct ingevuld, speciaal daartoe voorzien document, met vermelding van naam, doopdatum en doopparochie. 

Als alles correct is, vraagt het bisdom aan de parochie om een 'annotatie' aan te brengen in het register. Met de vermelding "... heeft formeel de Kerk verlaten op ../../....". Nadien bevestigt de parochie het aan het bisdom, dat op zijn beurt de aanvrager op de hoogte brengt. 

Anders dan velen denken, is het niet zo dat een schrapping financiële gevolgen heeft voor de Kerk. "Het is FOD Justitie die beschikt en beslist over de centen voor de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen. En zo onder meer de lonen van de bedienaars van de erediensten en medewerkers van de instituten betaalt. Er is ook nog een regionale en lokale financiële bevoegdheid. Maar wij grijpen niet in op de werkingstoelage van een godsdienst, dat is gebaseerd op de grondwettelijk bepaalde vrijheid van eredienst", zegt Sharon Beavis van FOD Justitie.

Anders is dat dan in andere landen. Onder meer in Duitsland en in Zweden is de financiering van godsdiensten en levensbeschouwingen helemaal anders georganiseerd.

Een trend, een hype?

Opvallend is het, de voorbije dagen: heel wat gebruikers op sociale media laten foto's zien van hun ingevuld document of van hun mail die ze stuurden naar het bisdom. Overal te zien, van Twitter over Facebook tot Instagram, soms zelfs ook foto's van jaren geleden. Het lijkt plots 'bon ton' te zijn om het te tonen, niet toevallig ingegeven door de hetze rond de homoparen van de week. 

Het zijn trouwens niet alleen holebi's of de holebigemeenschap die het publiceren, neen, ook misnoegde hetero's laten hun exit uit de Kerk zien. En meer nog: er circuleren 'templates', blanco formulieren, om in te vullen en door te sturen naar de bisdommen.  

(hieronder stellingnames van journaliste Tine Hens, sp.A-politicus én holebi Stef Vonk, het Ministry of Privacy, dat zich op Twitter buigt over privacykwesties, VRT-medewerker én holebi Thijs Vandepoele en bedrijfsleider Tom Tollenaere, die als hetero het standpunt van het Vaticaan verwerpt)

Intussen in het Vaticaan...

Of de hele polemiek bij de Belgische bisschoppen al tot in Rome is geraakt, is nog onduidelijk. "Zoiets is werk voor de pauselijke nuntius en ik zal hem de nodige vertalingen van onze standpunten bezorgen", zegt bisschop Bonny.

Opvallend wel, vanochtend hield paus Franciscus enkele audiënties, en één van de passanten was de Spaanse kardinaal Ladaria. Niet zomaar iemand, wel het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, nét dat orgaan dat zich afgelopen week heeft gekant tegen de zegening van homoparen. Was de afspraak al lang gepland of net niet? En de passage van het Belgisch Pauselijk College bij de paus, ook toeval? Er kan misschien nog iets bewegen de komende weken.

Meest gelezen