Meerderheid en oppositie bikkelen in Sint-Truiden over kritisch rapport van Audit Vlaanderen

Een rapport van Audit Vlaanderen over de werking van het stadsbestuur van Sint-Truiden zorgt voor vuurwerk tussen meerderheid en oppositie. "We zijn tevreden met het resultaat, al zijn er inderdaad punten waar moet aan gewerkt worden," zegt schepen van financiën Jo François (N-VA). "Het gaat hier om flagrante overtredingen waarvoor de stad op de vingers wordt getikt," beweert sp.a-fractieleider Gert Stas vanuit de oppositie.

Audit Vlaanderen stelt in zijn rapport vast dat er inderdaad al gewerkt is aan een aantal bemerkingen uit vroegere doorlichtingen en dat andere bijsturingen nog in ontwikkeling zijn. Tegelijk staat in het nieuwe rapport dat de samenwerking tussen administratie en politiek niet duidelijk is vastgelegd waardoor de besluitvorming niet optimaal verloopt. Het rapport stelt ook vragen bij de toewijzing van contracten, in een aantal gevallen is daarbij onvoldoende de markt geraadpleegd. Ook schrijven de auditeurs dat de samenwerking tussen de financiële dienst en de andere stadsdiensten niet goed is met frustraties en efficiëntieverliezen tot gevolg. Binnen het OCMW wordt de inning van openstaande rekeningen te weinig opgevolgd waardoor de stad inkomsten misloopt.

Toch felicitaties

Toch is schepen van financiën Jo François tevreden met het rapport dat Sint-Truiden een score van 2 op 4 geeft. "Toen wij het ontwerprapport binnenkregen, heb ik meteen de algemeen directeur gefeliciteerd. Voor mij was dat gezien de complexiteit en de omvang van de zaak, een goed rapport. Het zou mij verbazen mocht een goed uitgevoerde audit geen opmerkingen  aan het licht brengen. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn terecht, ze zijn belangrijk en we moeten ze aanpakken." 

"Erg genoeg voor klachten"

Heel wat minder positief bekijken ze het bij de sp.a-oppositie die al langer de gang van zaken bij het Truiense stadsbestuur onder vuur neemt. "De kern zit in het financiële beheer van de stad waar Audit Vlaanderen wijst op een heel aantal onduidelijkheden vooral qua aankoop- en contractbeheer. En we zien nu zelfs dat Audit Vlaanderen zich verplicht heeft gezien om een klacht in te dienen bij de gouverneur en bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat ze een aantal dingen ontdekten, die de wet overtraden," aldus sp.a-fractielieder Gert Stas.

Meest gelezen