Belga Image

Politie en inspectiediensten Vlaams-Brabant werken samen om coronamaatregelen te controleren

De lokale politiediensten en de sociale inspectiediensten in Vlaams-Brabant gaan de komende weken samen controleacties uitvoeren. Zo gaan ze in winkels en bedrijven kijken of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt en of het thuiswerken wordt gerespecteerd. Doen ze dat niet, dan riskeren zowel eigenaars als klanten een boete. “De cijfers gaan de laatste dagen de verkeerde kant uit, we moeten ingrijpen” zegt provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA).

In Vlaams-Brabant is het aantal gemeenten dat zich in het ‘alertniveau’ bevindt de afgelopen week toegenomen van 8 naar 13, dat is een stijging van 50%. Cijfers die provinciegouverneur Jan Spooren bezorgd maakt. Daarom dat hij nu actie onderneemt op provinciaal niveau: alle lokale politiediensten gaan samen met de sociale inspectie op controle in handelszaken en bedrijven. Spooren: “De recente coronacijfers zijn zorgwekkend. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen sterk toe. De vaccins bieden ons gelukkig wat perspectief, maar het is nu belangrijk om vol te houden en de maatregelen goed na te leven.”

Boetes en dagvaarding

Daarom trekt de lokale politie van Vlaams-Brabant op pad met sociale inspectiediensten. Zij zullen zowel werkgevers, als werknemers en klanten controleren om te kijken of ze zich aan de coronamaatregelen houden. Spooren: “Controles zullen vooral gericht zijn op de naleving van de thuiswerkplicht en op sectoren en locaties waar het risico op besmettingen hoog wordt ingeschat. Dit zijn vaak de sectoren waar telewerken moeilijk toepasbaar is, en waar een strikte naleving van de beschermende maatregelen dus van nog groter belang is”, besluit gouverneur Jan Spooren.

Bedrijven, handelaren en uitbaters die in overtreding zijn riskeren een boete van 750 euro, alle andere overtreders een boete van 250 euro. Voor werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen boetes bovendien oplopen tot ettelijke duizenden euro’s.  Wanneer er sprake is van herhaaldelijke inbreuken, wordt overgegaan tot een rechtstreekse dagvaarding.

Meest gelezen