James Arthur Photography

Gerechtelijk onderzoek naar vzw Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD)

Er wordt een gerechtelijk onderzoek geopend in het dossier van Let’s Go Urban. Die vzw van het liberale Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi ondersteunt kansarme jongeren onder meer met dansprojecten. 

De vzw draait dankzij subsidies, vooral van de stad Antwerpen. Volgens enkele leden van de voormalige raad van bestuur was er financieel wanbeheer.  Daarom werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld en het parket startte een vooronderzoek. 

Uit een audit van  de vzw en de verbonden bedrijfjes van El Kaouakibi bleek dat er mogelijk sprake was van misbruik van subsidies, maar volgens haar advocaten, die een eigen onderzoek lieten voeren, was er alleen sprake van een gebrekkige boekhouding en niet van persoonlijke verrijking. 

El Kaouakibi diende op haar beurt zelf een klacht in tegen een ex-bestuurslid. Er is nu een onderzoeksrechter aangesteld om klaarheid te scheppen in het kluwen. Later zal beslist worden of El Kaouakibi vervolgd wordt.

Meest gelezen