Een journalist op de persopening van het Corona-lockdown-museum aan de ULB.

Gezondheidspsycholoog: "Koppel versoepelingen aan doelstellingen, niet aan data"

Het uitstellen van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen werkt demotiverend en het is beter dergelijke versoepelingen te koppelen aan doelstellingen dan aan een datum. Dat zegt gezondheidspsycholoog Omer Van den Bergh van de KU Leuven. Wat er volgens hem nodig is, zijn doelstellingen en tussendoelstellingen, concrete informatie en concrete voorbeelden van mensen die creatief omgaan met de opgelegde beperkingen.

Van den Bergh noemt het uitstel demotiverend maar hij vindt het goed dat de versoepelingen voor onbepaalde tijd uitgesteld zijn en dat er niet opnieuw een datum opgekleefd is. Anders lopen we het risico dat er opnieuw uitstel zou komen en het is altijd meer frusterend dat aangekondigde versoepelingen uitgesteld worden dan dat men die vooruitzichten niet gekregen heeft. 

Hij herhaalde dat de werkgroep psychologie en corona waar hij deel van uitmaakt, altijd gezegd heeft dat het niet verstandig is versoepelingen aan te kondigen en te koppelen aan een datum, maar dat het beter is die te koppelen aan een epidemiologische toestand, aan een bepaald niveau van besmettingen en ziekenhuisopnames.  

"Iedereen is het natuurlijk kotsbeu, dat is duidelijk" zei Van den Bergh en om mensen te motiveren is het volgens hem belangrijk dat er doelstellingen vooropgesteld worden, en ook tussendoelen waarvan we kunnen volgen of we daar naartoe evolueren of niet.   

Daarvoor moeten mensen voldoende informatie krijgen, maar de gezondheidspsycholoog vindt dat we de mensen niet de hele tijd moeten lastigvallen met allerlei communicatie, maar dat het belangrijk is dat er concrete informatie gegeven wordt. Er moet concreet benoemd worden wat we nu minder goed doen dan een tijd geleden, zo zei hij, en er moet voor gezorgd worden dat mensen aan de hand van duidelijke grafieken zien wat het gevolg is als we ons op een bepaalde manier gedragen, en wat het gevolg is als we ons op een andere manier gedragen. Op die manier zouden mensen mee kunnen denken in wat-als-scenario's. 

Ook is er volgens Van den Bergh nood aan een meer coachende communicatie, waarbij we op geregelde tijdstippen begeleid worden naar concrete tussendoelen en een einddoel. De premier of de minister van Volksgezondheid zouden samen met enkele experten geregeld de mensen moeten inlichten over waar we nu staan en waar we naartoe gaan, welke besmettingsniveaus we kunnen hanteren en welke niet. 

Concreet

Van den Bergh zou het ook heel nuttig vinden als een aantal dingen meer concreet zouden gemaakt worden. Zo wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat de Britse variant vijftig procent meer besmettelijk is, maar dat is voor veel mensen toch abstract, zo vindt hij en wat betekent dat bijvoorbeeld voor ons gedrag op de werkvloer aan de koffiemachine?

Het zou volgens hem goed zijn om videoclips te tonen waarin mensen vertellen hoe de uitbraak is kunnen ontstaan in bedrijven of in families en wat je beter zou kunnen doen. Op die manier zouden we echte mensen in echte situaties zien en daaruit kunnen leren, zo zei hij. 

Ook om gemotiveerd te blijven zouden concrete sociale voorbeelden waar we ons kunnen aan spiegelen, kunnen helpen volgens Van den Bergh. Men zou moeten tonen hoe mensen het moeilijk hebben aan de ene kant, maar ook hoe mensen er toch in slagen vol te houden, met voorbeelden van mensen die creatieve oplossingen bedacht hebben om zich staande te houden ondanks de beperkingen. Dat is van groot belang omdat mensen uiteindelijk heel erg sociale wezens zijn en zich graag laten inspireren door wat andere mensen doen, zo zei hij. 

Wat ten slotte de doelstelling betreft om alle leerlingen na de paasvakantie naar school te laten gaan, daarvoor moeten we volgens Van den Bergh alles op alles zetten. Er spelen hier namelijk twee belangrijke elementen een rol volgens hem, namelijk de geestelijke gezondheid van de jongeren en het vermijden van leerachterstand.  

Meest gelezen