Foto: Belga

Ongerustheid in Laakdal: 6 woningen en 200 percelen bedreigd door ondergrondse pijpleiding haven van Antwerpen

In Laakdal is er ongerustheid over de ondergrondse pijpleiding die er komt tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. In de gemeente zijn er 6 woningen bedreigd en er zouden ook gevolgen zijn voor een 200-tal andere percelen. Schepen van ruimtelijke ordening Frank Sels (PROLaakdal) verzekert dat alle inwoners zo snel en goed mogelijk worden geïnformeerd. 

De Vlaamse regering heeft drie mogelijke tracés op tafel liggen voor de aanleg van een ondergrondse pijpleiding van zo'n 150 km lang om zuurstof en koolstofdioxide te transporteren. Twee van die tracés doorkruisen Laakdal en heeft verregaande gevolgen voor de inwoners. De gemeente gaat nu van start om op een correcte wijze de inwoners te informeren en faciliteren om een gefundeerd bezwaar in te dienen.

Informeren en faciliteren bewoners

“Het is nu onze opdracht om de mensen daar van in kennis te stellen”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Frank Sels (PROLaakdal). “Het is onze bedoeling om de mensen zo veel mogelijk informatie te geven en ook door te verwijzen naar de online infomomenten van Vlaanderen.” 

De schepen doet ook een oproep naar de inwoners van Laakdal: “Let op! Het planningsproces is er en bekijk het grondig en aandachtig. Heb je vragen, maak dan een afspraak met iemand van ruimtelijke ordening en hij of zij kan dan ook de startnota verder verduidelijken”, aldus Sels. 

CD&V Laakdal organiseert vandaag ook een burgeroverleg over de pijpleiding. De aanleg van de leidingstraat zou over twee jaar starten.

Meest gelezen