Na de NMBS nu ook minimale dienstverlening bij De Lijn, maar nog niet tijdens staking op 29 maart

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet over minimale dienstverlening bij De Lijn goedgekeurd. "De reizigers zullen 24 uur voor de staking weten of hun bus of tram rijdt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Tijdens de aangekondigde stakingsdag op 29 maart zal de minimale dienstverlening nog niet van kracht zijn: het Vlaams Parlement moet het decreet eerst nog goedkeuren.

Na de minimale dienstverlening bij de nationale spoorwegmaatschappij NMBS komt er nu ook een minimale dienstverlening bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Dat betekent dat op een stakingsdag toch een zeker aantal bussen en trams moet rijden.

Concreet houdt het voorstel van de regering in dat werknemers bij De Lijn 72 uur voor de staking moeten laten weten of ze al dan niet zullen staken. "De werkwilligen kunnen dan ingezet worden om op die stakingsdag een nieuw openbaarvervoersplan uit te rollen", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Peeters maakt zich sterk dat reizigers op die manier 24 uur voor de staking zullen weten of hun bus of tram die dag zal rijden en of ze dus naar een alternatief moeten zoeken.

Daarnaast zal de staking ook op tijd moeten worden aangekondigd. Een stakingsaanzegging moet minstens 8 dagen voor de staking ingediend worden. 

Stakingsrecht

Minister Peeters vindt niet dat met de minimale dienstverlening het stakingsrecht wordt aangetast. "Dat blijft onveranderd, maar we willen ook dat de reiziger krijgt waar die recht op heeft: op een stipt en betrouwbaar openbaar vervoer. Al te vaak zien we dat mensen in de kou staan aan een bushalte omdat een bus niet komt opdagen. Daar willen we komaf mee maken."

Het ontwerpdecreet is een eenzijdig voorstel van de regering. Volgens Peeters kregen de vakbonden de voorbije maanden de kans om een tegenvoorstel uit te werken, maar dat is niet gebeurd. "Afgelopen week heb ik nog met hen samengezeten en ze hebben toen gezegd dat ze geen tegenvoorstel hebben. Dus ik neem aan dat ze zich hier achter kunnen scharen."

De vakbonden moeten het nieuwe decreet nog bestuderen, maar betreuren "dat er is gekozen voor een decreet zonder inspraak van de sociale partners". "Het is altijd een spijtige zaak dat er niet is gekozen voor een onderhandelde oplossing", reageert Stan Reusen van de ACOD, de socialistische vakbond voor overheidspersoneel. Was er overleg gepleegd, dan was het decreet concreter geweest, meent Reusen. Hij verwijst naar de sancties die erin opgenomen zijn voor chauffeurs die niet op tijd laten weten dat ze zullen staken. "Er hangt een sanctie aan vast, maar er wordt niet gezegd welke sanctie."

Op 29 maart is een nationale actiedag aangekondigd, waaraan ook de vakbonden van de NMBS en De Lijn zullen deelnemen. De minimale dienstverlening zal dan echter nog niet toegepast worden bij De Lijn. Het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering moet eerst nog goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Peeters hoopt dat dat na de paasvakantie zal gebeuren.

Meest gelezen