Radio 2

Vanaf volgend jaar derde vuilniszak in Brugge, voor organisch afval: "We willen kwart minder restafval"

De stad Brugge hoopt met een derde vuilniszak het restafval vanaf volgend jaar met een kwart te doen dalen. Brugge scoort nu vrij slecht op dat vlak, met meer dan 200 kilo restafval per jaar, per inwoner. “Het is milieuvriendelijker, maar ook financieel interessant”, zegt Tom Espeel van afvalintercommunale IVBO.

Met het nieuwe afvalplan moet de hoeveelheid afval in Brugge met een kwart verminderen. Momenteel scoort de Bruggeling, met gemiddeld 200 kilo restafval per persoon, vrij slecht op dat vlak. De stad Brugge hoopt, om samen met afvalintercommunale IVBO, dat gemiddelde nu te verlagen tot iets meer dan 150 kilo per persoon. “Het plan klinkt ambitieus, maar het is wel realistisch”, denkt Tom Espeel van IVBO.

Vanaf januari maakt de bruine afvalzak plaats voor een gele versie, maar daarnaast komt er nu dus ook een nieuwe zak voor groente-, fruit- en tuinafval. Het is de bedoeling dat organisch afval in het vervolg niet meer samen met restafval wordt verbrand. “Het organisch afval kan zo gebruikt worden om biogas en compost van te maken. Beide zakken zullen trouwens tijdens dezelfde ophaalronde opgehaald worden.”

Financieel interessant

De nieuwe zak zou niet alleen milieuvriendelijk, maar ook financieel interessant moeten zijn voor Bruggelingen. De gft-zak zal 40 cent kosten, terwijl de nieuwe restafvalzak iets duurder wordt. De kostprijs zal 1,70 euro zijn, terwijl dat nu nog 1,10 euro is. Wie sorteert kan dus telkens 10 cent besparen. “De boodschap is duidelijk: wie sorteert, bespaart. En wie vervuilt, betaalt.”

Het afvalbedrijf denkt dan ook dat inwoners van Brugge weinig probleem zullen maken over de invoering van de nieuwe zak. “We moeten de mensen genoeg informeren, maar ik denk dat als we goed uitleggen wat de voordelen zijn van de nieuwe zak, dat ze ook overtuigd zullen zijn”, besluit Espeel.

Meest gelezen