Videospeler inladen...

Scholen blijven open tot paasvakantie, mét enkele verstrengingen: dit stellen de ministers van Onderwijs voor

Op vraag van het Overlegcomité stellen de ministers van Onderwijs enkele beperkte verstrengingen voor om de verspreiding van het coronavirus in de scholen zo veel mogelijk te beperken. Ze willen de scholen openhouden tot de paasvakantie, maar willen een fijnmazige aanpak, waarbij in regio's met een hoge besmettingsgraad een hele klas in quarantaine moet als er een besmetting wordt vastgesteld. Ze roepen ook op om leerkrachten prioritair te vaccineren.

Het was een bijzonder strijdvaardige Ben Weyts ( N-VA) die als eerste sprak op de persconferentie. Hij was geflankeerd door zijn Franstalige collega Caroline Désir (PS), zijn Duitstalige collega Lydia Klinkenberg (ProDG) en biostatisticus Geert Molenberghs. "Wij leggen maatregelen op tafel om de periode tot de paasvakantie te overbruggen, mét open scholen", zei hij.

Optreden waar het nodig is

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Geen afkoelingsweek voor de paasvakantie, met andere woorden. Maar wat willen de ministers van Onderwijs dan wel doen? In regio's met een hoge besmettingsgraad stellen ze voor om bij een besmetting minstens de hele klas in quarantaine te plaatsen. Weyts noemt dat een fijnmazige aanpak: "optreden waar nodig."

Daarnaast kondigt Weyts ook een reeks algemene maatregelen aan:

  • de refters sluiten en leerlingen in de klas of buiten laten lunchen,
  • leerlingen bij voorkeur te voet of met de fiets naar school laten komen (niet met collectief vervoer),
  • de speeltijden maximaal scheiden ,
  • oproep om een beroep te doen op leegstaande ruimtes voor lesgeven,
  • buitenschoolse activiteiten alleen in klasverband én buiten,
  • activiteiten zo veel mogelijk buiten organiseren,
  • alle vergaderingen digitaal houden,
  • geen schoolbezoeken door externen,
  • inschrijvingen alleen op afstand,
  • toegang door buitenstaanders zo beperkt mogelijk (alleen CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, verpleegkundigen, therapeuten, tolken voor slechthorenden,...)

We vragen geen neerbuigendheid, wij vragen geen lessen, wij vragen geen blablabla, maar boemboemboem en vaccins

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Bekijk hieronder het interview met Ben Weyts uit "Het Journaal", lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Ben Weyts stak niet onder stoelen of banken dat hij verrast was door de vraag van het Overlegcomité om bijkomende voorstellen. Hij kaatst de bal terug naar de federale regering en herhaalt zijn oproep om leerkrachten prioritair te vaccineren, na de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen. "Vraag niet wat het onderwijs voor u kan doen, maar vraag wat u kan doen voor het onderwijs", sneerde hij door de Amerikaanse oud-president John Kennedy te parafraseren. 

En als de federale overheid het niet georganiseerd krijgt om leerkrachten prioritair te vaccineren, doen we het zelf wel met onze CLB's in Vlaanderen", klonk het nog. "We vragen geen neerbuigendheid, wij vragen geen lessen, wij vragen geen blablabla, maar boemboemboem en vaccins." Voor een goed begrip: wie prioritair wordt gevaccineerd, wordt niet door de federale regering bepaald, maar door de interministeriële conferentie Volksgezondheid, waarin ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zit.

Ten slotte roept Weyts de federale regering op om van de beschikbare sneltests zelftests te maken. "Die afnemen is maar een akkefietje en geen ingrijpende medische handeling."

Het is nu aan het Overlegcomité om zich te buigen over de voorstellen van de ministers van Onderwijs. Het valt af te wachten of de voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn voor dat Overlegcomité, waarin dus ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit.

Herbekijk hieronder de persconferentie:

Videospeler inladen...

Meest gelezen