Foto crematorium Uitzicht

KULAK Kortrijk verwarmt binnenkort haar gebouwen met restwarmte van het nabijgelegen crematorium "Het is een primeur voor ons land"

Eind dit jaar zal een warmtenet de gebouwen van de Kortrijkse universiteit KULAK verwarmen met de warmte die vrijkomt als mensen gecremeerd worden.  “Het wordt een primeur voor België, het is het eerste warmtenet dat wordt gevoed met restwarmte van  een crematorium. 

De vergunningsaanvraag is ingediend. Het crematorium Uitzicht ligt net als de KULAK op Hoog-Kortrijk. Tegen het einde van het jaar moeten alle gebouwen van de universiteit zo worden verwarmd. Jan Sabbe van crematorium Uitzicht: "Om lichamen te cremeren, heb je hoge temperaturen nodig. Uit heel dat proces hebben we behoorlijk wat warmteoverschot dat nu gewoon de vrije natuur ingaat." Nagenoeg het volledig gebouwencomplex van de KULAK zal verwarmd worden met die restwarmte. De lokalen waar les wordt gegeven en waar ook de bibliotheek in zit." 

Geen winst uit halen

Het gebouw van crematorium Uitzicht wordt nu al met restwarmte verwarmd. Een warmtenet zal de overtollige warmte transporteren naar de gebouwen van KU Leuven een paar honderd meter verderop. Goed voor een investering van zo'n 600.000 euro. Jan Sabbe: "Drie partijen hebben een overeenkomst om samen te werken. Leverancier is het crematorium Uitzicht,  KULAK is de afnemer. De coöperatieve Beauvent, gespecialiseerd in de opwekking en distributie van groene energie, investeert in het warmtenetwerk. KULAK betaalt de verbruikte warmte aan Beauvent zodat die de investeringen kan terugverdienen." Opvallend is dat het crematorium Uitzicht niets aan de levering van de  restwarmte wil verdienen. “Het is niet onze intentie om hier geld uit te halen, we doen het uit ecologische overwegingen.” 

Meest gelezen