Tijdelijke werkloosheid kan ook aangevraagd worden wanneer paaskamp geannuleerd wordt

Om te vermijden dat kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie massaal door hun grootouders moeten worden opgevangen, zal ook wanneer een paaskamp geannuleerd wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingeroepen kunnen worden. Dat heeft vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) beslist.

Werknemers hebben sinds 1 oktober vorig jaar het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hun kind door de coronamaatregelen niet naar school, de kinderopvang of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Dat systeem van tijdelijke werkloosheid, dat het corona-ouderschapsverlof opvolgde, kan ingeroepen worden wanneer de opvangplaats of de school (deels) moet sluiten of wanneer het kind thuis moet blijven om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Minister Dermagne maakt het systeem nu ook toepasbaar tijdens de paasvakantie. Omdat jeugdkampen met overnachtingen niet meer mogen doorgaan en activiteiten bovendien beperkt moeten worden tot groepen van maximum 10 personen dreigen veel kampen geannuleerd te worden. "We willen koste wat het kost vermijden dat kinderen tijdens de paasvakantie bij de grootouders moeten worden opgevangen, bij gebrek aan een andere oplossing. Het zal dus ook mogelijk zijn om gebruik te maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid voor opvang wanneer een kamp wordt geannuleerd", zegt Dermagne. Een werknemer die van het systeem gebruik wil maken, zal wel moeten kunnen bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zal bovendien gelden tot en met 30 juni 2021, het einde van het schooljaar dus. "Werkende ouders die moeten instaan voor de opvang van een kind, willen we een stevig vangnet blijven bieden", zegt Dermagne. "Elke ouder zal van het systeem gebruik maken, voor zo lang het nodig is. En ook co-ouders kunnen de regeling toepassen."

Meest gelezen