© 2020 SOPA Images

"Jonge kinderen maken meer antilichamen aan dan volwassenen na coronabesmetting"

Kinderen die jonger zijn dan tien jaar, hebben meer antilichamen na een besmetting met het coronavirus dan adolescenten en volwassenen. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Jama.

De wetenschappers analyseerden meer dan 31.000 serologische testen die in New York zijn afgenomen tussen april en augustus 2020. Van de bloedstalen bij kinderen bleken er in 17 procent van de gevallen antilichamen tegen het coronavirus aanwezig, bij de volwassenen was dat 19 procent. Die antilichamen produceert het lichaam na een besmetting om het virus te bestrijden.

De onderzoekers focusten zich op testen die positief bleken en dus wezen op een infectie met het coronavirus. Uit de resultaten blijkt dat kinderen tussen 1 en 10 jaar een "heel wat hoger" mediaan niveau aan Immunoglobuline G (IgG) in het bloed hebben dan volwassenen. Het gaat dan om de meest voorkomende klasse van antilichamen in het bloed. Het laagste niveau IgG is waargenomen bij jonge volwassenen tussen 19 en 30 jaar oud. Dat niveau neemt daarna weer toe met de leeftijd.

Diepere analyse

Uit diepere analyses op een kleiner aantal bloedstalen bij kinderen, tieners en jongvolwassenen, blijkt dat het mediane niveau aan IgG twee keer hoger lag bij kinderen tussen 1 en 10 jaar dan bij adolescenten (11 tot 18 jaar). Bij die laatste leeftijdsgroep lag het niveau dan ook twee keer hoger dan bij jonge volwassenen (19 tot 24 jaar).

Het immuunsysteem van jonge kinderen blijkt dus beter om te kunnen met een coronabesmetting. "Onze gegevens kunnen gedeeltelijk het globaal lagere niveau aan symptomen en ernstige gevallen van de ziekte bij besmette kinderen verklaren", klinkt het. Maar wat precies de verklaring is daarvoor, blijft onderwerp van debat. 

Hoe het komt dat het aantal antilichamen eerst daalt bij adolescenten, maar dan weer toeneemt bij de kwetsbare groep van de ouderen, is ook onduidelijk. Mogelijk speelt het een rol dat ouderen vaak onderliggende aandoeningen hebben die het immuunsysteem te fel laten reageren.

Meest gelezen