District Berchem keurt plannen goed voor fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier

De districtsraad van Berchem, bij Antwerpen, heeft de plannen goedgekeurd voor een deel van de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier. Dat dossier sleept al enkele jaren aan. Het is de stad Antwerpen die de fietsostrade zal aanleggen. Een deel van de buurtbewoners protesteert tegen de plannen, zij stellen een alternatief plan voor. 

Ruim vier jaar geleden werden de plannen al opgemaakt en voorgesteld door het provinciebestuur. Dat droeg de aanleg uiteindelijk over aan de stad Antwerpen. Het gaat om een stuk van de fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier, in de Saffierstraat in Berchem, in totaal ruim een kilometer lang.

Sommige buurtbewoners zien het niet zitten dat die fietsostrade bovenop de spoorwegberm, langs de treinsporen, komt. Want daarvoor moet de spoorwegberm verbreed worden en zullen er volkstuinen verdwijnen. Ze vrezen dat er veel groen gaat sneuvelen: "Maar dat is niet het geval", zegt districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA). "We gaan dat net beschikbaar maken voor iedereen, want in een stadsomgeving is publieke ruimte al schaars. Die volkstuintjes zijn nu meestal afgesloten en worden ook niet overal even goed onderhouden. We gaan dus zoveel mogelijk het huidige groen behouden en ook de kastanjebomen die er staan beschermen. We gaan ook nieuw groen inplannen. Die mix van oud en nieuw moet ervoor zorgen dat er een continue groene wal blijft tussen de straat en de sporen."

Geen fietsstraat

Sommige buurtbewoners pleiten er ook nog altijd voor om een fietsstraat te maken van de Saffierstraat. Maar op andere plaatsen heeft dat al tot problemen geleid, volgens De Saegher: "In Hove bijvoorbeeld zijn er al actiegroepen die zich ertegen verzetten, omdat die fietsstraat onleefbaar is geworden voor de buurt. Mensen kunnen hun huis bijna niet uit, omdat er zoveel fietsers langskomen. Daar pleiten ze net voor fietsbermen, om de fietsers uit de straat te halen. Het gaat dan ook niet om een gewoon buurtfietspad, maar om een fietsostrade waar over lange afstand, duizenden fietsers soms met hoge snelheid passeren. Het is absoluut niet onze intentie om fouten te gaan herhalen."

De plannen zullen nu concreet uitgetekend worden, rekening houdend met suggesties die uit inspraakmomenten kwamen. In 2023 zou de aanleg van de fietsostrade moeten starten. De werken zullen zeker een jaar duren.

Er hangt nu ook een spandoek van de buurtbewoners.

Meest gelezen