Geen les in lager en secundair volgende week (ook geen afstandsonderwijs), hoger onderwijs blijft wel open

Er zal volgende week geen afstandsonderwijs gegeven worden in het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en het Vlaamse onderwijsveld samen beslist, nadat het Overlegcomité beslist had dat de scholen volgende week moeten sluiten. Ze roepen ouders ook op om kleuters volgende week niet naar school te sturen. De socialistische vakbond dreigt met een staking van de kleuterjuffen en -meesters.

Er heerste redelijk wat verwarring gisteren, na de persconferentie van premier Alexander De Croo (Open VLD) en de minister-presidenten van de verschillende regeringen. Op de persconferentie kondigde De Croo aan dat er volgende week geen contactonderwijs mag plaatsvinden. In de officiële schriftelijke communicatie vanuit zijn kabinet werd dat: "Alle lessen worden opgeschort".

Moeten scholen dan sluiten, maar is afstandsonderwijs wel nog mogelijk? Het was enkele uren onduidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde meteen aan met het Vlaamse onderwijsveld te zullen overleggen wat nog mogelijk is. Tijdens dat overleg is beslist om geen afstandsonderwijs te geven in het lager en secundair onderwijs. "De officiële communicatie van de premier laat daar geen ruimte voor", klinkt het.

“De formulering zoals ze op schrift stond, was heel duidelijk: de lessen worden opgeschort, dat betekent dat er noch fysiek, noch digitaal lesgegeven kan worden”, zegt Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs.

Voor alle leerlingen in het lager onderwijs betekent dat dus een derde week paasvakantie. In een grote meerderheid van de secundaire scholen (de katholieke scholen) zijn er volgende week nog examens. Die kunnen sowieso op school afgelegd worden. Leerlingen in het middelbaar die geen examens hebben, krijgen ook een derde week paasvakantie. Leerkrachten moeten wel beschikbaar blijven.

“Het zal natuurlijk de leerachterstand niet verhelpen dat de school een week dicht is", zegt Boeve. "Maar als dit de prijs is die we moeten betalen om dan na de paasvakantie het onderwijs weer voluit op gang te krijgen... Dan zullen we echt gaan kunnen werken aan zowel de leerachterstand, als het welzijn van onze leerlingen.”

Boeve hoopt dat de regering er alles aan zal doen om de scholen na de paasvakantie weer volledig te kunnen openen. “Als blijkt dat de maatregelen onvoldoende zijn, hoop ik dat er nog bijkomende maatregelen komen. We hebben nog bijna een maand om daar naartoe te werken. Ik hoop dat dat in orde komt.”

Ook in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs worden alle lessen opgeschort.

Westend61 / Sandra Seckinger

Hoger onderwijs neemt andere beslissing

De Croo noemde ook het hoger onderwijs, maar daar is beslist om de lessen niet op te schorten. De universiteiten en hogescholen blijven open. Volgende week zullen enkel essentiële praktische lessen nog blijven doorgaan op de campus, alle andere lessen zullen online gebeuren.

"Al het contactonderwijs, al het onderwijs dat wij op de campus organiseren momenteel, gaat voor de volgende week online", zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. "We maken wel een uitzondering voor wat we de essentiële onderwijsactiviteiten noemen, onderwijsactiviteiten die we onmogelijk online kunnen organiseren. Ik denk dan aan een aantal essentiële practica, labo-oefeningen, vaardigheidsoefeningen." Ook de stages en de masterproeven zullen in de meeste gevallen kunnen doorgaan.

Kleuteronderwijs wel open

Er heerste niet alleen verwarring gisteren, maar ook onvrede. Zowel bij minister Weyts als bij de onderwijskoepels, scholen en vakbonden. In verschillende middelbare scholen stond volgende week bijvoorbeeld afstandsonderwijs op de planning. Waarom kan dat niet gewoon doorgaan, was de vraag. Tegelijk zijn er heel wat leerkrachten die hun buik vol hebben van al dat afstandsonderwijs en gewoon voor de klas willen staan.

De christelijke onderwijsvakbond COV vindt het dan weer onbegrijpelijk dat de kleuterscholen wel openblijven. Ook daar zou een afkoelingsperiode ingelast moeten worden, zei Marianne Coopman van de COV eerder op de dag. "Kleuteronderwijzers werken zeer nauw samen met al die kleuters: denk aan de snotneuzen, de knuffels, de grote groepen. We zien dat er meer en meer personeel afwezig is en we krijgen ook meer en meer meldingen van kleuterscholen die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. Dus die besmettingen zitten ook in de kleuterscholen."

Coopman riep ouders dan ook op om ook hun kleuters vanaf maandag niet meer naar school te sturen. Een oproep die nu, na het overleg, door heel het onderwijsveld gesteund wordt. "Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een oproep aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang", staat in een persbericht te lezen.

Ondertussen heeft de socialistische vakbond al een stakingsaanzegging ingediend. “Ik heb altijd begrepen dat we de contacten binnen de driehoek gezin, school en werk zoveel mogelijk moeten doorbreken. Mij is niet duidelijk waarom we dat niet in de kleuterscholen zouden moeten doen", zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. De andere onderwijsvakbonden beslissen pas morgen over een eventuele staking.

No publication without written permission from the photographer Marlies Wessels

Franstalig onderwijs: wél afstandsonderwijs van derde tot zesde middelbaar

Opvallend: in Wallonië zal er volgende week geen contactonderwijs zijn van het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar, maar vanaf het derde middelbaar geldt momenteel dat er wél afstandsonderwijs zal zijn. Dat is dus anders dan in Vlaanderen, waar het in alle jaren van het lager en middelbaar onderwijs een week extra vakantie zal zijn.

"IKEA open en scholen dicht? Niet mijn visie op samenleving"

Minister Weyts, van wie geweten is dat hij de scholen zo lang mogelijk wilde openhouden, reageerde eerder vandaag bijzonder ontgoocheld over de beslissingen van het Overlegcomité. "We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden."

"Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn níet de motor van dit virus. Ik ben fier dat de Vlaamse regering op deze positie is blijven staan. Maar tot mijn spijt uiteindelijk ook als enige. Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet. De IKEA open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving." 

Ook viroloog Steven Van Gucht begrijpt de sluiting van de scholen niet echt. Vooral omdat buitenschoolse activiteiten wel nog kunnen. Het Overlegcomité heeft eigenlijk het omgekeerde gedaan van wat de experten hadden aanbevolen, merkte hij in "Het Journaal" op.

"In de scholen weten we heel goed wat er gebeurt, we volgen daar de besmettingen en hebben daar statistieken van. Dat creëert de perceptie dat daar een groot probleem is, maar dat kan ook gewoon een spiegel zijn van wat er buiten de scholen gebeurt. Dat mogen we echt niet vergeten."

Van Gucht roept ouders dan ook om het aantal buitenschoolse activiteiten van hun kinderen te beperken. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders toch ook de rem zetten op die hobby's, zeker bij de kinderen jonger dan 12 jaar. Neem die aanbeveling van "maar één hobby"ernstig, want het is toch zonde dat je de scholen sluit, maar er daarbuiten toch eventueel besmettingen kunnen plaatsvinden.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dan weer dat de scholen sluiten wel degelijk een aanbeveling van de experten was.

Bekijk de reactie van minister Weyts op de beslissingen van het Overlegcomité (opgenomen vóór het onderwijsoverleg later op de avond):

Videospeler inladen...

Meest gelezen