Theo Francken mogelijk uit geheime Kamercommissie gezet

N-VA-Kamerlid Theo Francken wordt mogelijk uit de Kamercommissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies gezet. Dat vraagt althans minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Aanleiding is een tweet van Francken over een Franse, militaire missie in Mali.

De commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies vergadert achter gesloten deuren. De info die daar wordt meegedeeld, is dus geheim. Zo wordt daar bijvoorbeeld gevoelige informatie gedeeld over troepenbewegingen. Begin deze maand heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder in die commissie geantwoord dat België dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. En die info heeft Francken in een tweet gedeeld:

Minister Dedonder heeft nu naar de voorzitter van de commissie Opvolging van Buitenlandse Missies een brief gestuurd waarin ze vraagt het reglement toe te passen. “We willen transparant zijn en antwoorden op de vragen die we krijgen. Maar we verwachten dan ook dat de commissieleden het reglement volgen”, zegt woordvoerder van minister Dedonder Cédric Maes. Dat betekent dat wie de geheimhouding schendt, voor de rest van de legislatuur geschorst wordt uit alle organen van de Kamer waar geheimhoudingsplicht geldt. Francken zou dan ook niet vervangen mogen worden in de commissie. Hij verliest ook drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding. 

We verwachten dat het reglement gevolgd wordt

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS)

Politieke aanval

Theo Francken zelf zegt dat hij geen geheime militaire info gelekt heeft. “Ik heb iets meegedeeld over iets operationeels in de toekomst waar veel over te doen is. Ik heb onze troepen niet in gevaar gebracht”, zegt Francken. Aan persagentschap Belga zegt het kabinet van Dedonder dat de tweet van Francken een diplomatieke weerslag heeft. De Fransen zouden nog niet op de hoogte zijn geweest en reageren negatief.

Francken klaagt ook aan dat hij de brief die minister Dedonder naar de commissievoorzitter heeft gestuurd en waarin ze de verwijdering van Francken vraagt, zelf nog niet onder ogen heeft gekregen. “Die is aan de pers overgemaakt vooraleer ik er zelf kennis van heb genomen. Het geeft me de indruk dat het een politieke aanval is.”

Ik heb geen geheime, militaire info gelekt

Kamerlid Theo Francken (N-VA)

Het Kamerlid wil dat er een debat volgt over wat precies onder de geheimhoudingsplicht valt en wat niet. “Niet alles wat in die commissie gezegd wordt, is militair geheim. Er wordt ook gepraat over andere zaken die breder zijn”, aldus Francken.

Het is aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux om de schending van de geheimhoudingsplicht vast te stellen. Dat doet ze na advies van de commissie Opvolging van Buitenlandse Missies en nadat Francken is gehoord. Dat laatste gebeurt volgende week.

Meest gelezen