Huisartsen Kemp en Duin kunnen patiënten opgeven voor thuisvaccinatie: "Enkel voor uitzonderlijke gevallen"

Vanaf vandaag kunnen de 140 huisartsen van de eerstelijnszone Kemp en Duin patiënten opgeven die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwaar dementerende of psychiatrische patiënten. 

De 140 huisartsen van de eerstelijnszone Kemp en Duin kunnen vanaf vandaag patiënten opgeven die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Huisarts Kaat Ieven verduidelijkt wel dat het een uitzondering blijft: "Enkel mensen die zich absoluut niet kunnen verplaatsen, komen in aanmerking. Als je naar de kapper kan, dan kan je ook naar het vaccinatiecentrum." Het gaat dus om mensen die niet mobiel zijn omwille van een fysieke beperking, maar ook zwaar dementerende of psychiatrische patiënten komen in aanmerking. 

Als je naar de kapper kan, dan kan je ook naar het vaccinatiecentrum

De patiënten zelf of een vertrouwenspersoon moeten eerst een aanvraag voor thuisvaccinatie doen bij de huisarts. Die beslist dan of je in aanmerking komt. De komende maanden krijgen de huisartsen telkens om de twee weken de kans om een lijstje van patiënten door te geven. "Ze starten natuurlijk met hun allerzwaarste risicopatiënten want ze kunnen slechts vijf mensen per keer opgeven voor thuisvaccinatie", zegt Ieven. "Je kan niet meer dan vijf vaccins ophalen omdat het niet te lang in de auto mag blijven liggen."

Vanaf vandaag kunnen de huisartsen dus vaccins bestellen en dan is het de bedoeling dat de afspraken binnen de twee à drie weken worden ingeboekt. De thuisvaccinaties zouden binnen twee maanden moeten afgerond zijn, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. "Als iemand opeens een zwaar ongeval krijgt en immobiel wordt, kan die altijd een oproep doen. Ook al is dat pas binnen twee maanden", zegt Ieven. 

Warme oproep

Gemiddeld gaat het om zo'n tien patiënten per huisarts die thuis gevaccineerd zullen worden. Huisarts Ieven vraagt dan ook om enkel de uitzonderlijke gevallen aan te melden. Vaccinatie in het vaccinatiecentrum blijft nog steeds het efficiëntste. "Per vaccin dat er aan huis wordt gezet, worden er 25 à 30 vaccins in een centrum gezet", vertelt Ieven. "De huisarts kan ook altijd de hulp inschakelen van het mobiele team van het vaccinatiecentrum. Zelf hebben de huisartsen niet altijd de tijd om aan huis te gaan, want ze hebben het nu ook enorm druk met de stijgende cijfers."

Meest gelezen