Dronedivision

Vlaanderen zet drones in om wild te beschermen tegen maaimachines: “De vraag bij landbouwers is groot”

Het Vlaams Jachtfonds lanceert een pilootproject met drones om wild te beschermen tegen maaimachines. De vraag kwam van landbouwers, omdat ze tijdens het oogsten nu vaak per ongeluk dieren doodrijden. Midden april starten de testen in regio Schelde-Leie en Aalst. 

Het pilootproject is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Hubertus Vereniging Vlaanderen.  “We gaan drones inzetten om aan wildbeheer te doen en om maaislachtoffers te vermijden. Landbouwers moeten vanaf midden april hun gewassen oogsten. In die gewassen zitten vaak wilde dieren, zoals hazen en patrijzen, maar landbouwers weten dat niet altijd. zo komen de dieren onder de wielen van de machines terecht. Met de drones gaan we kijken waar ze zitten”, vertelt Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen. 

Tussen de Schelde en Leie en in Aalst

"We hebben 8 wildbeheereenheden geselecteerd in heel België waarvan 2 in Oost-Vlaanderen: tussen de Schelde en Leie en een ander gebied in Aalst. Samen met de pilootprojecten in andere provincies, willen we zo zorgen voor de diversiteit aan wilde dieren over heel Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld meer patrijzen dan in Limburg. In Limburg zijn er dan meer everzwijnen, terwijl dit dier niet in Oost-Vlaanderen voorkomt." De projecten lopen tot in juni. 

Landbouwers uit verschillende jagersverenigingen

"De wildbeheereenheden hebben zelf gekozen om mee te doen aan dit project. Dat waren particuliere landbouwers uit verschillende jagersverenigingen die al actief waren met drones. De landbouwers willen het op een structurele manier aanpakken, want het project wordt ook ondersteund door 2 commerciële dronebedrijven. Een van die bedrijven heeft al veel ervaring in het opsporen van nesten van meeuwen", zegt Goethals. 

Nu willen ze die kennis gebruiken om  ook ander wild op te sporen. "We willen de goede wil van de landbouwers en de kennis van de bedrijven combineren. Op termijn zien we dan wat het zal geven."

We willen de goede wil van de landbouwers en de kennis van de bedrijven combineren
Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen

Werking van de drones

"Het zijn drones die met warmtebeeldcamera’s werken. De drones gaan 's ochtends vliegen. Dan zijn de temperatuurverschillen tussen de dieren en hun omgeving het grootst", vertelt Goethals. 

"Eerst maken de drones foto’s van de dieren. Daarna gaan landbouwers naar de aangeduide plaats om het wild weg te jagen. Ze kunnen ook gewoon de plek van een nest vinden, en ervoor zorgen dat de landbouwer dat niet raakt met een machine. Als het nodig is, gaan we de nesten verleggen, maar dat  proberen we te vermijden."

In de toekomst willen we jagers opleiden om drones te besturen.
Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen

Plannen voor de toekomst

"We willen jagers opleiden om drones te besturen. Je hebt een certificaat nodig om drones te gebruiken. Binnen de jachtsector is er veel vraag naar." 

kasto80

Meest gelezen