Paul Robberecht

Nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt krijgt vleugels op maat van de patiënten

Een Antwerps-Gents ontwerpteam mag als laureaat van een architectuurwedstrijd het nieuwe Jessa Ziekenhuis bouwen op de Salvator Plus-site in Hasselt. Osarachitects nv en Robbrecht en Daem zullen een gezondheidscampus ontwikkelen met voor alle specialisaties een vleugel op maat en veel aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit. Het nieuwe ziekenhuis zal 550 miljoen euro kosten.

Er waren 19 ontwerpen ingestuurd. “Omdat we niet overhaast  te werk wilden gaan, hebben we ruim twee jaar geïnvesteerd in grondige voorstudies”, vertelt Yves Breysem, de algemeen directeur van Jessa. “We lieten ons daarbij bijstaan door de Vlaamse Bouwmeester. Het ontwerp dat nu voorligt is een ruwe schets, dat we nu verder gaan uitwerken met de bouwheer, de buren en de overheden die de vergunningen moeten afleveren.” 

140.000 vierkante meter op mensenmaat

Volgens facilitair directeur Guy Goddefroy is dit ontwerpteam erin geslaagd om 140.000 vierkante meter functionele oppervlakte terug te brengen op mensenmaat. “Dit ontwerp houdt rekening met patiëntenprofielen. Er worden diverse vleugels voorzien die voor elk type patiënt een beleving creëren. Iemand die geregeld voor een behandeling moet terugkomen, verwacht bijvoorbeeld iets anders van een ziekenhuisomgeving dan iemand die wordt binnengebracht voor een dringende operatie. Zo maken we een onderscheid tussen de Panoramavleugel, de Parkvleugel en de Medisch-Technische ‘plint’.” 

Ontsluiting

Naast duurzaamheid en veel aandacht voor een groene omgeving, valt ook de logische ontsluiting van het ontwerp op. “Met een autosnelweg aan de ene zijde en een bosrijk gebied aan de andere zijde, toont het landschap rondom het Jessa Ziekenhuis zich als twee uitersten”, vervolgt Goddefroy.  “Aan de snelwegzijde kondigt de hoogbouw de stad aan. Voor het verkeer naar het ziekenhuis, zal er een toegang zijn voor de zachte weggebruiker en voor de ‘harde’ weggebruiker. Hierdoor zullen over de huidige toegangswegen naar de campus Salvator, de Kliniekstraat en de  Salvatorstraat, veel minder auto's rijden.”

Op korte termijn droomt Jessa ook van een nieuwe fietsverbinding over de Salvatorsite en door Pietelbeek-Zuid waardoor het landschap ten oosten en ten westen van de stad beter ontsloten wordt voor de zachte weggebruiker. 

Klaar in 2030

Volgens de huidige planning  zal eerst het blok ‘raadplegingen’ gebouwd worden tussen 2023 en 2025. "Tegen 2030 willen we operationeel zijn”, besluit Goddefroy. 

Meest gelezen