Nu ook onderzoek naar eigendomsfraude bij Oostendse sociale woningen

Sociale huisvestingsmaatschappij “De Oostendse Haard” gaat onderzoeken of mensen die een sociale woning huren, geen eigendom hebben in het buitenland. Eerder werd al bekend dat 25 gezinnen uit Lier, naast hun sociale woning, ook een eigendom in het buitenland hebben. “Er zijn vermoedens dat ook hier enkele gezinnen onterecht een sociale woning huren”, vertelt Quinten Goekint van de huisvestingsmaatschappij.

De Vlaamse Overheid maakt geld vrij om te onderzoeken of mensen die een woning huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij “De Oostendse Haard” al een woning bezitten in het buitenland en dus onterecht een sociale woning zouden huren. “Laat ons zeggen dat er al vermoedens zijn bij een aantal gezinnen. Die waren er in verleden ook wel al, maar toen was het moeilijk om zelf die zoektocht op te zetten in het buitenland. Dat zou enorm duur geweest zijn”, zegt Quinten Goekint van de huisvestingsmaatschappij.

Enkel voor mensen die het nodig hebben

Begin deze week raakte bekend dat 25 gezinnen uit Lier, in de provincie Antwerpen, uit hun sociale huurwoning moeten omdat ze een eigendom hebben in Turkije, Polen of Marokko. Sociale woningen zijn bedoeld voor wie het financieel moeilijk heeft.  Mensen die in het buitenland nog een huis of een stuk grond bezitten, hebben geen recht op een sociale woning. Zij riskeren een boete.

Door het initiatief van de Vlaamse Overheid om dergelijke praktijken verder te onderzoeken, kan de huisvestingsmaatschappij nu kijken of die vermoedens in Oostende ook kloppen, zegt Goekint. “Het is voor ons heel interessant om daarop in te gaan, omdat het natuurlijk altijd van het allergrootste belang moet zijn dat we die woningen geven aan mensen die het vandaag echt nodig hebben.”

Meest gelezen