Videospeler inladen...

"De maatregelen zijn niet nodig. De cijfers kloppen niet!" De nieuwsombudsman antwoordt

Als de maatregelen verstrengen, is het een vast ritueel geworden: mails in mijn mailbox die beweren dat het allemaal niet nodig is.  De journalistiek zou slaapwandelend meegaan in een fout verhaal. Ik antwoord hier op enkele argumenten uit zulke mails.   

Beste nieuwsombudsman:  Er is totaal geen reden voor een strengere lockdown. De besmettingen zijn aan het dalen. Door die zevendaagse gemiddelden valt die trend niet op.

Uitschieters geven niet altijd het juiste beeld

De redactie stelt de cijfers zelf niet op, maar publiceert de cijfers die Sciensano naar voren schuift.  Maar sommige mensen gaan in de meer ruwe cijfers van Sciensano grasduinen. Bijvoorbeeld in de dagcijfers. Sciensano gebruikt die dagcijfers niet meer omdat ze soms uitschieters hebben die gewoon niet significant zijn.  Uit zulke uitschieters in positieve of negatieve zin kan je dus weinig afleiden. En nog altijd wordt er wel eens geroepen: "We vinden alleen maar meer besmettingen omdat we meer testen." Er wordt meer getest, maar we vinden ook naar verhouding meer besmettingen op dit moment.

De cijfers zijn echt niet goed

Als we in januari 100 mensen testten, waren er vijf tot vijfenhalf positief. In maart steeg dat snel naar 7,5. Vandaag zelfs 7,7.   De Wereldgezondheidsorganisatie vindt eigenlijk alles boven de vijf onrustwekkend.

De r-waarde is het cijfer dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt en dat altijd onder de één moet zitten. Het zát onder de één in januari. Het staat nu op 1,17. Het is echt fout aan het gaan.

Misschien mag de redactie die twee cijfers ook gewoon wat vaker vermelden.

"Uw cijfers kloppen niet."

Beste nieuwsombudsman : Bij de ziekenhuiscijfers worden mensen die genezen en weg mogen uit het ziekenhuis, niet volledig in mindering gebracht. Waarover is er met geen woord over gerept ?

Bij de ziekenhuiscijfers is er een probleempje met mensen die eerst om een andere reden worden opgenomen en pas daarna naar de covidafdeling verhuizen. Ze worden bij de "opnames" vaak nog niet meegerekend, maar bij de mensen die naar huis mogen wel.  Sommige huiscijferaars vinden daarom dat de cijfers "niet kloppen".  Maar veel belangrijker zijn de cijfers die zeggen hoeveel bedden er bezet zijn. Want die cijfers geven weer hoe erg de ziekenhuizen onder druk staan. En voor die cijfers worden echt gewoon bedden geteld.  De laatste tijd melden de ziekenhuizen meer bezette bedden. 

Online beweringen

Beste nieuwsombudsman : Luister heel goed naar volgend video, leg dit niet naast je neer. Als dit waar is, dan zijn we echt dramatisch bezig en moet die massa vaccinatie dringend stoppen. Doe jullie huiswerk.

Beste nieuwsombudsman : Zouden jullie niet eens een factcheck kunnen schrijven over deze video. 

Al 63 keer kreeg ik dit jaar een mail toegestuurd met beweringen die mensen online vinden (77 keer in 2020). Ofwel zijn ze boos omdat de redactie dat "nieuws" niet brengt. Ofwel vragen ze aan de redactie om er een factcheck over te schrijven.

Zulke tips zijn absoluut welkom maar de redactie heeft eenvoudigweg niet de tijd en de middelen om alles wat op sociale media staat te onderzoeken. Ik vind trouwens dat media beter de handen in elkaar zouden slaan zodat ze meer van dat soort beweringen kunnen bekijken en checken.  Dat neemt niet weg dat er al best wat werk wordt verricht. U vindt hier een lijstje.

Wetenschap bedrijf je niet op You Tube

Bij voxpopinterviews hoor je wel degelijk dat mensen ook wel begrip hebben voor de maatregelen. Maar ik wil het zelf ook wel nog even aanstippen: ja ik krijg veel kritiek op het beleid en er zijn zeker een paar zaken niet goed gelopen. VRT NWS heeft daar bijvoorbeeld met Pano al veel aandacht aan besteed. Maar mijn mailbox leert me ook: er is meer begrip voor de maatregelen dan soms wordt aangenomen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen