Deze 3 scenario’s tonen aan hoe we met ons gedrag het aantal opnames op intensieve zorg kunnen beïnvloeden

De verstrenging van de coronamaatregelen is vooral bedoeld om te voorkomen dat onze ziekenhuizen, en dan vooral de afdelingen intensieve zorg, overbelast zouden geraken. Wetenschappers van de Universiteit Hasselt hebben aan de hand van 3 scenario’s berekend hoe we met ons gedrag het aantal opnames op intensieve zorg kunnen beïnvloeden.  

In de 3 scenario's houden de wetenschappers rekening met het aantal vaccins dat intussen wordt toegediend, een aantal dat de volgende weken en maanden normaal gezien zal toenemen. Vaccins verkleinen de kans op besmetting, en dus ook de kans dat iemand op intensieve zorg in het ziekenhuis belandt. 

Noot: de zwarte lijn in de grafieken hieronder (gevormd door bolletjes), duidt op het aantal opnames op intensieve zorg dat tot nu toe bevestigd is. 

Scenario A

In het eerste scenario blijven we gewoon voortdoen zoals de voorbije weken,  en bezoeken we nog altijd kappers en niet-essentiële winkels zoals het op dit moment nog toegelaten is. (Door de verstrenging van de maatregelen moeten die vanaf morgen weer dicht.) 

De curve van de opnames op intensieve zorg zou in dit scenario blijven stijgen, waarbij we de grens van 1.000 opnames zouden overschrijden. 

Volgens de berekeningen van de wetenschappers zou het aantal opnames in april vermoedelijk tussen de 1.000 en 1.500 liggen. De ondergrens waarmee ze rekening hielden, 600 opnames, zou daarmee ruimschoots overschreden zijn. 

De belasting op intensieve zorg zou heel hoog blijven tot eind mei. Met vermoedelijk rond de 1.000 opnames. 

Scenario B

In het tweede scenario houdt iedereen zich strikt aan de nieuwe maatregelen, en zou iedereen de regel om buiten het huishouden maar één knuffelcontact te hebben strikt respecteren. 

In dat scenario is de kans heel groot dat het aantal opnames op intensieve zorg onder de 1.000 blijft, en dat het aantal in april zelfs lager ligt dan 800.

Eind mei zou het aantal zelfs dalen tot onder de 300.

Scenario C

Het derde scenario is een “tussenscenario”, waarbij we 30 procent meer knuffelcontacten zouden hebben dan strikt toegelaten. Het komt erop neer dat iedere Belg gemiddeld 1,3 knuffelcontacten zou hebben in plaats van één. 

De kans dat er in dat scenario meer dan 1.000 mensen op intensieve zorg zouden belanden, vergroot opnieuw.  Wetenschappers houden rekening met een aantal tussen de 700 en 1.300, en vermoeden dat we half april een piek zouden bereiken van 900.

Tegen eind mei zou het aantal wel opnieuw dalen (vooral onder invloed van de vaccinaties), maar toch nog altijd schommelen rond 400.  

Meest gelezen