Yorick Jansens

Gemeente Houthalen-Helchteren adviseert erkenning van Yesil Moskee niet in te trekken

De gemeente Houthalen-Helchteren vindt niet dat de erkenning van de Turkse Yesil Moskee moet worden ingetrokken. Dat is de moskee waar de imam homofobe uitspraken deed. Daarom startte Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) eind januari de procedure op om de erkenning in te trekken. 

Twee maanden geleden besliste staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V) om de verblijfsvergunning van de imam van de Yesil moskee niet te verlengen.  Reden daarvoor waren homofobe uitspraken van de imam. Vlaams minister Bart Somers startte om diezelfde reden de procedure om de erkenning van de moskee in te trekken. 

In die procedure is aan de gemeente Houthalen-Helchteren een advies gevraagd. Het gemeentebestuur heeft de racistische uitspraken van de imam over homo's altijd veroordeeld. Maar er is ook overleg geweest over de moskee met de Turkse gemeenschap en met de politie. En daaruit bleek dat de moskee niet als radicaal mag beschouwd worden. De werking van de moskee verloopt goed en ook de samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen. En daarom hebben op de gemeenteraad 16 van de 31 gemeenteraadsleden het vertrouwen in de moskee bevestigd. 4 gemeenteraadsleden onthielden zich.

De gemeente zal dit advies doorgeven aan Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, maar het is hij die uiteindelijk beslist of de erkenning van de moskee wordt ingetrokken of niet. Somers had eerder ook de provincie om een advies gevraagd maar die heeft beslist over de zaak geen uitspraak te doen.   

 

Meest gelezen