Sociaal tarief voor telefoon en internet binnenkort automatisch toegekend? "Te complex door administratieve rompslomp"

Ombudsman voor de Telecomsector Luc Tuerlinckx stelt bij De Inspecteur zijn jaarverslag voor. Daarin stelt hij voor om het sociaal tarief voor telefoon en internet te moderniseren. De tarieven moeten uitgebreid worden en het sociaal tarief zou ook automatisch moeten worden toegekend. Ook het Netwerk tegen Armoede is voorstander van automatische toekenning.

De ombudsdienst voor de telecomsector ontving vorig jaar 14 039 klachten. Dat is 11% minder dan in 2019. "Vooral de klachten over kwaadwillige oproepen zijn sterk gedaald, er kwamen bijna 30% minder klachten over binnen", zegt ombudsman Luc Tuerlinckx. "Maar we zien wel meer klachten over fraude."

Ook de coronacrisis heeft invloed op het soort klachten. "We hebben wel nog vaak moeten bemiddelen tussen telecomoperatoren en klanten, maar die klachten gingen amper nog over roamingkosten. Dat is logisch, want er werd veel minder gereisd."

Sociaal tarief is achterhaald

In het jaarverslag van de ombudsman staat een duidelijke oproep om het sociaal tarief voor internet en telefonie te actualiseren. Mensen die recht hebben op een sociaal tarief krijgen korting op hun telecomfactuur. "Op dit moment geldt het kortingstarief enkel voor internet thuis en vaste telefonie, maar het zou moeten uitgebreid worden naar mobiele telefonie ook." Een verandering die ook minister van telecom Petra De Sutter wil doorvoeren: "In de nieuwe telecomwet staat de intentie om te onderzoeken of het sociaal tarief moet uitgebreid worden."

Maar voor de ombudsman zou het sociaal tarief ook automatisch moeten worden toegekend. "Nu zien we dat mensen soms vergeten het sociaal tarief aan te vragen, of het te laat doen. Dan gaat de korting pas in vanaf de volgende facturatieperiode. En daardoor missen ze een tijdje een voordeel."

Ook het Netwerk tegen Armoede is voorstander van het automatisch toekennen van sociaal tarief. "Mensen in armoede weten vaak niet dat er zoiets als een sociaal tarief voor telecomdiensten bestaat, waardoor ze soms lang op zoek zijn naar de juiste informatie," zegt Nicolas Van Praet.

De aanvraagprocedure zou ook te complex zijn. "Dankzij die automatische toekenning garanderen we een sociaal tarief voor iedereen die er recht op heeft. Tegelijkertijd zal het ook voor de telecomoperatoren een positief effect hebben want zij zullen minder te maken krijgen met achterstallige betalingen."

Politiek werkt aan verbetering

Volgens ombudsman Luc Tuerlinckx deelt ook de politiek die bezorgdheid: "Ik merk dat er zeker politieke bereidheid is om de automatisering door te voeren." De Inspecteur heeft de vraag ook voorgelegd aan minister van Telecom Petra De Sutter. Zij wil zeker onderzoeken of een automatisering kan doorgevoerd worden. 

"Maar er zijn nog praktische en juridische problemen die we eerst moeten bekijken." Je kan maar één keer van sociaal tarief genieten en dat is ofwel voor vaste, ofwel voor mobiele telefonie en internet. "Dat betekent dat als je naar de automatische toekenning wil gaan, dat je eerst moet weten welke van de twee mogelijkheden de consument verkiest. Dat moet nu technisch uitgezocht worden."

Minister De Sutter zoekt nu uit wat de beste manier is om het sociaal tarief toe te kennen zonder extra administratieve rompslomp. "We hopen over enkele maanden meer duidelijkheid te hebben."

Meest gelezen