Freddy Mortier bljjft voorzitter van deMens.nu: "Meer openheid én ook jongeren aantrekken"

Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, is voor een tweede termijn verkozen als voorzitter van deMens.nu, de Vlaamse koepelorganisatie van vrijzinnige verenigingen. Mortier wil de komende drie jaar vooral open zijn over de vrijzinnigen én wil ook jongeren aantrekken.

Freddy Mortier blijft aan het hoofd van demens.nu, de Vlaamse koepel van de vrijzinnige verenigingen. En hij heeft een plan: "Vrijzinnigheid heeft de naam te bestaan uit redelijk gesloten organisaties. Dat wil ik doorbreken. Ik wil een open vrijzinnigheid, die zich niet opsluit in haar verenigingen. We moeten onze ideeën over de persoonlijke vrijheden van onze mensen naar buiten brengen."

"We zijn altijd voortrekker geweest als het ging over abortus, gelijke kansen, homoseksualiteit, tolerantie, echtscheidingen en dat moeten we blijven doen. We moeten ervoor zorgen dat niet-gelovigen aan de bak moeten komen. Wij zijn geen godsdienst, maar we willen als het kan met hen samenwerken, omdat we in ons basisdenken vaak gelijk zijn. Polariseren heeft geen zin."

Er zijn meer en meer niet-gelovigen, we moeten hen mobiliseren en aantrekken

Freddy Mortier, voorzitter demens.nu

"Vrijheid is niet echt een probleem bij ons dezer dagen, maar alle modellen wijzen erop dat we de komende decennia een toenemend belang gaan krijgen van godsdiensten, ook al door de opkomst van de islam. We willen een antwoord bieden aan mensen die zich niet baseren op doctrines. We willen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gedragingen garanderen." 

"Niet dat we tegen godsdiensten zijn, we moeten samenwerken met liberale godsdiensten. Maar de sociologische samenstelling van niet-gelovigen is aan het verschuiven, er zijn er meer en meer. Zowat 30 procent bij ons noemt zich agnost of atheïst, naast zowat 60 procent katholieken en 10 procent islamieten. We moeten die jonge niet-gelovigen mobiliseren, met hen moeten we voortdoen. We moeten hen aantrekken op een manier die hen aanspreekt."  

Wat is het vrijzinnig humanisme nu ook weer?

"De kern van de zaak is de ontwikkeling van de mens. Wij zoeken geen verklaring in het bestaan van alles door transcendente wezens, door een God. Je moet het uit jezelf halen en uit wat er op die wereld is en zo een engagement aangaan. Wij handelen moreel omdat het goed is, niet omdat een God ons anders zou straffen. Dus bouw je voor jezelf zin op. Je offert je op voor anderen en je streeft naar een uitbreiding van je persoonlijke levenssfeer", verklaart Mortier.

Vrijzinnigen passen dat toe in een heel brede werking van verenigingen, onder meer in sociaal-cultureel werk (zoals het Vermeylenfonds, Beeldenstorm, het Willemsfonds, het Humanistisch Verbond). Vrijzinnigen hebben ook hun eigen jeugdverenigingen, de Humanistische Jongeren. 

Er is ook de vaak besproken vrijmetselarij, de loge, die heel wat vrijzinnigen verenigt in besloten samenkomsten. "Wie dat wil, kan zich verder ontwikkelen en breed maatschappelijk discussiëren. Het is geen obscuur geheel, het zijn gelijkgestemden die elkaar ontmoeten, met een maatschappelijk engagement. Vergeet niet dat de loge lang geleden de abortusklinieken heeft gefinancierd", weet Mortier.

Schattingen spreken over zowat 100.000 vrijzinnigen in ons land, meer dan de helft van hen in Vlaanderen. Heel wat leidende figuren en denkers zijn gelinkt aan universiteiten die het humanisme en het pluralisme aanhangen, zoals de Universiteit Gent en de VUB/ULB.

Meer lezen over de erkende godsdiensten en levensbschouwingen? Klik hier.

Meest gelezen