Meerkost van 100 miljoen euro op stroomfactuur dreigt voor gezinnen en bedrijven (Creg)

De stroomfactuur voor gezinnen en bedrijven dreigt in 2022 met 100 miljoen euro te stijgen. Dat blijkt uit een studie van de federale energieregulator Creg. Energieminister Van der Straeten (Groen) vraagt de Creg om een dashboard uit te werken om de energieprijs permanent te monitoren, zodat er voor burgers en bedrijven een energienorm kan worden ingevoerd.

De Creg zegt dat het bedrag van 100 miljoen euro het gevolg is van twee elementen. Zo lagen de inkomsten van de toeslag offshore (de windmolenparken op zee) veel lager dan gebudgetteerd, een gevolg van corona, zo luidt het. Aan de andere kant waren de kosten voor de aankoop van groenestroomcertificaten veel hoger dan verwacht, omdat 2020 "zeer windrijk" was.

Omgerekend naar de factuur voor de gezinnen gaat het om een beperkte stijging van 5 à 6 euro op jaarbasis. De Creg wijst er wel op dat de studie "een eerste denkoefening" is "die kan worden voortgezet en waarvoor er bijkomende analyses worden uitgevoerd".     

Nochtans was afgesproken dat de federale meerkost op de energiefactuur juist moet dalen, aldus N-VA-Kamerlid Bert Wollants. "De stijging komt nog maar eens bovenop een hele resem aan prijsstijgingen de voorbije jaren. Nochtans heeft de Kamer zich in ruime meerderheid uitgesproken dat de federale meerkost - alles wat door federaal beleid belandt in de energiefactuur - niet mag stijgen tegenover 2021, en zelfs moet dalen."

Wollants vraagt dat de regering en energieminister Tinne  Van der Straeten (Groen) zoals beloofd een initiatief nemen. "Ik roep als coauteur van de resolutie de regering en mijn medeauteurs op om alles in het werk te stellen om woord te houden. 100 miljoen erbij in 2022 is geen optie voor onze gezinnen en bedrijven, en wachten tot september, oktober of november om dit aan te pakken is dat evenmin." 

Energieminister Tinne  Van der Straeten (Groen) laat in een reactie weten dat ze aan de Creg vraagt om een dashboard uit te werken om de energieprijs permanent te monitoren, zodat er voor burgers en bedrijven een energienorm kan worden ingevoerd.  "Een betaalbare energiefactuur is essentieel voor burgers en bedrijven. De bescherming van de competitiviteit van onze ondernemingen en koopkracht van onze gezinnen is een prioriteit van deze regering", zegt ze.

Meest gelezen