Stad Leuven

Leuven start met online meldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

Wie een vermoeden van verwaarlozing of mishandeling van dieren heeft of overlast door dieren ervaart, kan dit vanaf nu online melden aan de stad Leuven. Je kunt er ook dode, gewonde of verdwaalde dieren melden. Met dit online meldpunt schuift de stad een duidelijk aanspreekpunt naar voren om zo kort op de bal te spelen bij dierenleed.

Wie vermoedt dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt in bijvoorbeeld een kwekerij, in een pension of op straat of zware overlast door dieren ervaart, kan dit voortaan eenvoudig online melden bij de stad Leuven. Je kan op de website ook dode, gewonde of verdwaalde dieren melden. "Op de website kun je het probleem toelichten, de locatie vermelden en eventueel fotomateriaal toevoegen", legt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) uit.  "Alle meldingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het is de bedoeling om met het meldpunt zo kort mogelijk op de bal te spelen en dierenleed sneller aan te pakken." 

Opvolging

Na een melding van verwaarlozing of mishandeling volgen de stadsdiensten samen met de politie de melding op en nemen ze de gepaste acties. "Zo zal de situatie onderzocht worden en indien er inbreuken op dierenwelzijn worden vastgesteld zal de eigenaar van het dier op zijn verantwoordelijkheid worden gewezen", verduidelijkt Van Oppens. "De concreet gemaakte afspraken met de eigenaar zullen dan ook later gecontroleerd worden. Wanneer het welzijn van het dier dan nog altijd niet beter is, dan wordt er een pv opgesteld en zal de eigenaar overhaald worden om het dier af te staan."  

Met de lancering van zo'n meldpunt speelt Leuven in op de groeiende vraag van burgers die hiervoor meer aandacht hebben

Michel Vandenbosch, GAIA

Dierenrechtenorganisatie GAIA is blij met de oprichting van het meldpunt. “Met de lancering van dit meldpunt speelt Leuven in op de groeiende vraag van burgers die hiervoor meer aandacht willen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Leuven maakt werk van een structurele en efficiënte aanpak inzake dierenwelzijn. In het verleden wisten burgers niet waar naartoe als ze bijvoorbeeld een gekwetst of ziek dier op straat vonden. Mensen werden dan soms van het kastje naar de muur gestuurd. Een lokaal meldpunt dierenwelzijn zal daar verandering in brengen. Belangrijke voorwaarde: de melding moet uiteraard zo goed mogelijk door de juiste lokale instantie worden opgevolgd.”

Meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar op weekdagen tijdens de kantooruren. Daarom is het bij gevaarlijke situaties of ernstige verwondingen aangewezen om onmiddellijk de lokale politie te contacteren op het nummer 016 21 06 11.

Wie meer wilt weten over dierenwelzijn in Leuven, vindt meer informatie op www.leuven.be/meldpunt-dierenwelzijn. Vragen en suggesties over dierenwelzijn in Leuven kun je doorgeven via dierenwelzijn@leuven.be.

Meest gelezen