James Arthur Photography

Van "georganiseerd bedrog" tot "fake": voorlopige verslag over Sihame El Kaouakibi is klaar (en taal is vernietigend)

Er zou mogelijk 450.000 euro van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban doorgesluisd zijn naar privébedrijfjes van Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Dat meldt VTM en onze redactie kon het rapport van de voorlopige bewindvoerder inkijken. Van facturen die vervalst zouden zijn tot subsidiegeld dat doorgesluisd werd naar andere privébedrijven van El Kaouakibi, wat staat er allemaal in het verslag? 

Het zijn niet mis te verstane bewoordingen, het voorlopige verslag van bewindvoerder Annemie Moens. Begin februari werd zij aangesteld om het reilen en zeilen van “Let’s go urban”, het jongerendansproject van Sihame El Kaouakibi (Open VLD), door te lichten. De grote vraag: is het subsidiegeld dat El Kaouakibi kreeg correct gebruikt? Het korte antwoord – volgens het rapport, dat VRT NWS kon inkijken: “nee”. 

Ze neemt geen blad voor de mond. Bewoordingen als “georganiseerd bedrog”, “fake” of “fantaisistisch” (verzonnen, red.) vallen. Van facturen die vervalst werden tot subsidiegeld dat afvloeide naar privéprojecten, wat Moens in kaart bracht (of kon brengen) laat weinig aan de verbeelding over. 

Even recapituleren. Begin februari stappen drie bestuursleden op bij “Let’s go urban”. In hun ontslagbrief schrijven ze dat het hen “onmogelijk gemaakt is om een controlerende rol te vervullen”. En, dat “elke verdere samenwerking onmogelijk geworden is”. De reden? Er zouden “financiële malversaties” zijn. Om duidelijkheid te scheppen wordt er een voorlopige bewindvoerder aangesteld, die moet onderzoeken of er inderdaad sprake is van onregelmatigheden. 

"Terzake"-journalist Pieterjan Desmedt vat samen wat in het rapport staat. De tekst gaat daaronder voort. 

Videospeler inladen...

Maar wat staat er eigenlijk in het rapport?

Uit het rapport van de bewindvoerder komen een aantal zaken naar voren: 

1. Subsidiegeld zou naar privébedrijven doorgesluisd zijn

Waar het bijna twee maand geleden in de audit nog ging over “boekhoudkundige chaos” en “een vervlechting tussen de verschillende organisaties van El Kaouakibi, wordt het hier veel stelliger geponeerd: in tientallen pagina’s probeert Moens aan te tonen dat subsidiemiddelen, die bestemd waren voor Let’s Go Urban in feite gebruikt zijn voor de privébedrijven van El Kaouakibi (en vooral dan voor A Woman’s View). Dat zou gebeurd zijn zonder veel communicatie met de stad Antwerpen of met de Raad van Bestuur. 

Om de bedragen te kaderen: in totaal kreeg Let’s Go Urban van 2018 tot nu 3.4 miljoen euro aan investeringssubsidies van de stad Antwerpen. Daarbovenop kwam nog eens een subsidie van 320.000 euro van Vlaanderen. 

In totaal stelt Moens zich vragen bij een totaalbedrag van exact 450.365,83 euro. Subsidiegeld van Let’s Go Urban dat gebruikt is om andere facturen te betalen (al dan niet aan een van haar andere, privébedrijfjes). Die 450.365,83 euro is een optelling van verschillende bedragen: 

  • 10.000 euro
  • 102.850 euro
  • 88.842,41 euro
  • 59.090 euro
  • 93.443,15 euro
  • 7.154,70 euro
  • 31.820,40 euro 
  • 13.070,17 euro 
  • 44.095 euro 

We pikken er het bedrag van 102.850 euro uit. A Woman’s View (een van de privébedrijven van El Kaouakibi) factureert dat bedrag aan Let’s Go Urban voor “ondersteunende diensten in het kader van een renovatie- en nieuwbouwproject”. Alleen vindt de bewindvoerder “geen spoor terug van zulke ondersteuning”. De factuur werd volgens het rapport ook níet aan de Stad Antwerpen voorgelegd. De hele zaak omschrijft Moens als “onaanvaardbaar”: “Het doet er mij toe besluiten dat deze facturatie allicht fantaisistisch (verzonnen, red.) is”. 

Het doet er mij toe besluiten dat deze facturatie allicht fantaisistisch (verzonnen, red.) is

Rapport bewindvoerder

2. Facturen zouden vervalst zijn

Maar er is meer. Facturen zouden ook vervalst zijn. Letterlijk stelt het rapport: “Zes facturen werden vermoedelijk gemanipuleerd, en dit onder meer betreffende het factuuradres, het afleveradres en / of detail opgave van de geleverde diensten of goederen.” Concreet zouden er delen van de facturen digitaal overplakt zijn met wit- of tekstvakken. 

Waarom? “Het vermoeden bestaat dat de facturen werden aangepast, teneinde te verbergen dat de goederen of diensten werden aangeleverd door BV Point Urban.” Dat bedrijf huist in JJ House, de plek waar de beruchte keuken, meubelen en planten staan. De keuken, meubelen en planten werden aangekocht door Let’s Go Urban, maar staan bij JJ House. Het bedrag dat genoemd wordt, is 54.230,16 euro. Bijna 55.000 euro dus aan subsidies, die gebruikt werden voor meubilair in een privébedrijf. Er was wel sprake van een bruikleenovereenkomst, bijvoorbeeld voor de planten, maar die werd getekend en hertekend door dezelfde persoon, Sihame El Kaouakibi. 

“Fake”, noemt Moens het. Ook aan de meubels, die volgens El Kaouakibi enkel in JJ House staan ter stockage, is een geurtje. Ook hier zegt Moens dat de meubels altijd al bedoeld waren voor JJ House en dat er dus van stockage geen sprake is. De keuken tenslotte was volgens Moens altijd al bedoeld om bij JJ House te plaatsen. En dat is “georganiseerd bedrog”, concludeert Moens. 

3. Documenten zijn verdwenen

Maar de bewindvoerder weet niet alles, geeft ze toe. Zo zouden er “belangrijke stukken” verdwenen zijn uit de boekhouding. Er is sprake van 9.000 items die verdwenen zijn uit Google drive, waar de boekhouding bijgehouden werd. Hacking? Of een heel bewuste actie? Moens vraagt aan het parket om dat te onderzoeken. 

In haar rapport heeft ze gefocust op de boekhouding van 2018 tot nu. En wat met eerdere administratie? Die heeft Moens voorlopig niet onder ogen gekregen. 

Want, dat is een ander punt, El Kaouakibi weigert volgens de bewindvoerder nog altijd grotendeels om mee te werken. 

De conclusie van Moens is hard. Keihard. “Het versterkt mijn vermoeden dat zeker de laatste jaren het financiële geldgewin voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen voorop stond”, klinkt het op de laatste pagina van het rapport. "De jongeren zullen nog wel een voorname rol spelen, doch duidelijk niet meer de hoofdrol. Het is schrijnend te moeten vaststellen dat mevrouw El Kaouakibi klaarblijkelijk zonder weinig scrupules de middelen die haar ter beschikking worden gesteld door derden, op een dergelijk niet aanvaardbare en verdoken wijze heeft besteed.”

Het versterkt mijn vermoeden dat zeker de laatste jaren het financiële geldgewin voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen voorop stond

Rapport bewindvoerder

El Kaouakibi: "Het wordt mij onmogelijk gemaakt om cruciale bewijsstukken voor te leggen"

In een reactie van de advocaten van El Kaouakibi – die ze deelt op Instagram – wordt er geschreven dat “het haar onmogelijk gemaakt wordt om cruciale bewijsstukken voor te leggen”. Volgens haar werden de cijfers wél toegelicht, maar koos de bewindvoerder ervoor om die toelichting te negeren. “Dat de bewindvoerder een bijzonder eenzijdige en gekleurde opdracht verkreeg en in principe betaald wordt door de tegenpartijen kan zulks mogelijk verklaren.”

Eerder had ze ook al een video gepost, bekijk die reactie hieronder. 

Open VLD wacht af

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil geen inhoudelijke commentaar geven op het tussentijdse verslag van de voorlopig bewindvoerster dat in de pers is uitgelekt. Hij vindt het wel "opvallend" dat het proces in de media gevoerd wordt, zo zegt hij in "Terzake". "Daar stoor ik mij toch wat aan. Ik ben van opleiding jurist. Dit moet eigenlijk door een rechter beoordeeld worden. Als er duidelijkheid is, zullen wij daaraan de gepaste gevolgen geven." 

Mocht het kloppen wat nu bekend is geraakt, dan vindt Lachaert dat niet de manier van ondernemen waar Open VLD als liberale partij voor staat, "en als het met subsidies en gemeenschapsgeld gebeurd is, dan ligt dat voor een liberaal nog gevoeliger." Lachaert wijst er nog op dat El Kaouakibi voorlopig geschorst is als lid van Open VLD én dat haar activiteiten rond Let's Go Urban sowieso niets te maken hebben met de partij.

Bekijk hier het fragment uit het interview met Lachaert (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Meest gelezen