© studio-vision.be

Hasseltse senioren zijn tevreden maar willen meer verkeersveiligheid en aangepaste woningen

De senioren in Hasselt zijn best tevreden over hun stad. Zo blijkt uit een onderzoek dat het stadsbestuur liet uitvoeren door de Vrije Universiteit Brussel. In Hasselt wilden ze weten hoe senioren zich voelen omdat 1 op de 4 inwoners ouder is dan 65.

Hasselt is blijkbaar aantrekkelijk om te wonen voor senioren, want hun aantal neemt nog elk jaar toe. Het gaat dan niet alleen om eigen inwoners die een dagje ouder worden, maar ook mensen die van elders naar Hasselt verhuizen. Er zijn dus heel wat voorzieningen in Hasselt, maar uit het onderzoek blijken ook nog verschillende werkpunten. 

Betere verkeersveiligheid

De staat van de voetpaden bijvoorbeeld laat te wensen over en zeker voor mensen met een rolwagen, scootmobiel of ander hulpmiddel, is dat een probleem. Ook voelen de senioren zich vaak onveilig in het verkeer, terwijl het algemene veiligheidsgevoel dan weer gestegen is. Eén op de drie geeft ook aan de eigen woning te willen aanpassen, daar kan de stad nog een rol in spelen. Opmerkelijk is dat de participatie van ouderen in het verenigingsleven daalt. En dat terwijl een kwart van de senioren zich in de één of andere vorm van vrijwilligerswerk engageert.

Vijf werkgroepen starten

"We gaan aan die punten werken, zegt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA) bij de voorstelling van het rapport. "Vandaag starten vijf werkgroepen op vijf verschillende locaties rond de thema's wonen, vrije tijd, zorg en welzijn, mobiliteit en participatie en betrokkenheid. De senioren kunnen op die manier suggesties doen aan het stadsbestuur." “Ook de Seniorenadviesraad gaat hiermee aan het werk”, vult voorzitter Pierre Reynders aan.

Meest gelezen