Mieke Vogels (Groen): “Akkoord met zorgsector mist kansen voor omslag naar kleinschalige buurtgebonden zorg”

Oud-minister van Welzijn Mieke Vogels (Groen) heeft kritiek op het akkoord met de zorgsector dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd. Dat er geld wordt uitgetrokken voor nieuwe banen en loonsverhoging in de zorgsector is een goede zaak. Maar de thuiszorg en de mantelzorg zijn teveel over het hoofd gezien. En er moet dringend werk gemaakt worden van een omslag naar meer kleinschalige en buurtgebonden woningen voor hulpbehoevende ouderen, zei Mieke Vogels in Terzake op Canvas.

De werknemers en de werkgevers in de zorgsector hebben goed onderhandeld, vindt oud-minister van Welzijn Mieke Vogels (Groen). Maar ze stelt ook kritische vragen bij het nieuwe akkoord.

Bekijk hieronder het debat met oud-minister Mieke Vogels en Margot Cloet van Zorgnet-Icuro en lees verder onder de video:

Videospeler inladen...

Mieke Vogels: "Er gaan meer middelen naar woonzorgcentra en hun personeel, en dat is natuurlijk goed. De vraag is of je daarmee het probleem van de ouderenzorg oplost. Met dit akkoord dat vijf jaar duurt is er een heel groot deel opgevuld van de beleidsruimte die minister Beke had."

"Er zijn in Vlaanderen op dit moment 330.000 85-plussers. En er zijn ongeveer 80.000 woonzorgbedden. De meeste mensen blijven dus zo lang mogelijk thuis, en hebben dus nood aan mantelzorg en thuiszorg. Voor die mantelzorgers en thuiszorgers was corona óók een hel. Daar hoor ik minister Beke eigenlijk niet over,  en het deel dat naar de thuiszorg gaat is eigenlijk ondermaats. Tegen 2026 komen er 42.000 88-plussers bij in Vlaanderen. Hoe ziet de minister de opvang van die groeiende groep?"

"Wat ik vooral erg vind is dat men van dit moment geen gebruik maakt om een grondige evaluatie te maken" zegt Vogels: "Als corona ons één ding geleerd heeft, dan is het dat je met grootschalige instellingen met veel kwetsbare mensen samen een ideale manier hebt om het virus te verspreiden, met als gevolg heel veel oversterfte."

Omslag naar kleinschaligheid

Mieke Vogels: "Ik denk dat op dit moment de omslag moet gemaakt worden – wat al zo vaak gezegd is – van instellingszorg naar buurtgebonden zorg. De minister heeft vandaag 80 miljoen uitgetrokken om de leegstaande bedden te financieren in de woonzorgcentra. Hij had die 80 miljoen veel beter gebruikt om de omslag naar buurtgebonden zorg te beginnen. Naar kleinschalige woningen waar zwaar zorgbehoevende mensen in hun eigen buurt worden opgevangen."

Ik denk dat op dit moment de omslag gemaakt moet worden – wat al zo vaak gezegd is – van instellingszorg naar buurtgebonden zorg.

Mieke Vogels, oud-minister van Welzijn (Groen)

"Ik vind het heel erg dat men hier zonder maatschappelijk debat verder gaat met het financieren van leegstaande bedden. En dan moet je ook weten dat een deel van die financiering nu naar commerciële bedrijven gaat."

Diversiteit aan woonvormen

Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro is het daar niet helemaal mee eens: “Ik zie al heel veel van die kleinschalige initiatieven ontstaan, maar we moet ook vaststellen dat veel bewoners daar niet willen gaan wonen, en dat ook hun familie daar geen voorstander van is. Dus we moeten een diversiteit aan woonvormen blijven handhaven."

Met de kritiek dat er nu leegstaande bedden worden gefinancierd is Margot Cloet het niet eens: "Dat geld kan gebruikt worden om de omkadering op peil te houden in woonzorgcentra waar nu veel plaatsen zijn opengevallen. En bovendien kondigt zich de komende jaren een stijgend aantal zorgbehoevende ouderen aan, en zal die openstaande capaciteit dus ook wel nodig zijn."

Dat is natuurlijk een hele discussie: hoe wil de samenleving omgaan met ouderen?

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro

Margot Cloet: “Ik ben het er helemaal mee eens dat de mantelzorgers, en de buurt, en de familie een heel belangrijke partij zijn in het debat. Daarom is er in dit akkoord ook ingeschreven dat we met hen in gesprek zullen gaan. We gaan een tevredenheidsmeting doen, we gaan daarop verder bouwen, dus we gaan echt wel stappen vooruit zetten in de ouderzorg.” 

"Dat is natuurlijk een hele discussie: hoe wil de samenleving omgaan met ouderen? Willen we die een plek geven in de ruimtelijke ordening, hoe zit het met alles wat vervoer betreft, enzovoort. Het publiek debat daarover was al gaande. Covid heeft ons met een heel harde realiteit geconfronteerd, maar ik hoop dat we dat debat echt wel warm kunnen houden."

Bekijk hieronder de reportage uit Terzake met Bert Anciaux, directeur van het woonzorgcentrum "De Overbron":

Videospeler inladen...

Meest gelezen