Een nieuw soort pmd-zak en andere premies voor thuisbatterijen: dit verandert er op 1 april

Ook vanaf 1 april verandert er weer wat in ons land en sommige dingen zult u zelfs in uw portefeuille voelen. We bundelen voor u enkele veranderingen in dit overzicht.

KBC-bank trekt tarieven fors op

KBC trekt op 1 april enkele tarieven op. De KBC-Plusrekening, waarvoor 80 procent van de KBC-klanten kiest, wordt 30 procent duurder en zal dan 3,25 euro per maand kosten. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.

KBC bouwt ook de mogelijkheid af om papieren rekeninguittreksels te krijgen. De meeste klanten gebruiken al de mogelijkheid om de afschriften gratis digitaal te krijgen, zegt de bank. KBC schakelt de afdrukfunctie voor uittreksels in de selfbankzones vanaf 1 april uit.

(Lees verder onder de foto)

Jonas Hamers / ImageGlobe

Voor klanten die niet digitaal actief zijn, blijven papieren uittreksels mogelijk via de post. Dat zal wel een pak meer kosten: 2,5 euro per maand voor een maandelijkse verzending of 25 euro voor een dagelijkse verzending. Nu is dat nog respectievelijk 1,7 en 15 euro per maand voor zichtrekeningen en gratis voor spaarrekeningen. 

Voor sommige groepen, zoals 80-plussers, minderjarigen, handelsonbekwame personen en blinden en slechtzienden neemt KBC die kosten op zich.

Nieuw premiesysteem voor thuisbatterijen

De Vlaamse regering stuurt het premiesysteem voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021 bij. Nu krijgen mensen nog 250 euro per kilowattuur (kWh) met een maximum van 3.200 euro. Vanaf april gaat het basisbedrag per kilowattuur naar 300 euro voor de eerste 6 kWh. Wie een grotere installatie heeft, krijgt bijkomend 250 euro van 6 tot 9 kWh.

Het plafond van de premie wordt wel verlaagd van 3.200 euro naar 2.550 euro. Voor een standaardbatterij van 8 kWh betekent dat concreet dat het premiebedrag stijgt van 2.000 euro naar 2.300 euro.

(Lees verder onder de foto)

Nicolas Maeterlinck

Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, daalt de premie wel elk jaar. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen. Omdat de prijs voor thuisbatterijen zo snel evolueert wordt de hoogte van de premie ook minstens één keer per jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Omdat de nieuwe regeling nog bij de Raad van State ligt, zal de definitieve goedkeuring voor na 1 april zijn. De regeling zal wel retroactief werken.

Premie voor werkzoekenden die zaak starten uitgebreid naar meer mensen

De Vlaamse premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, wordt vanaf 1 april tijdelijk aangepast. Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één de werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor 45-plussers.

(Lees verder onder de foto)

Gettyimages

Die premie wordt nu dus uitgebreid naar alle werkzoekenden, en geldt dus niet langer enkel voor 45-plussers. Tegelijk wordt het maximale bedrag, gespreid over een periode van twee jaar, wel gehalveerd, van 15.600 naar 7.800 euro. De tijdelijke bijsturing van de premie geldt voor een jaar.

Werkzoekenden die de premie aanvragen, moeten wel nog een prestarterstraject succesvol afronden zodat de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkeld worden en er onderzocht kan worden of het ondernemerschapsidee ook haalbaar is. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal die wijziging pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 worden ingediend. 

Nieuwe blauwe pmd-zak in heel Vlaanderen

Vanaf donderdag 1 april zal in alle 300 Vlaamse gemeenten de nieuwe blauwe pmd-zak worden gebruikt. Brussel stapte begin dit jaar al over, Wallonië is na de zomer aan de beurt.

In de nieuwe blauwe zak, of pmd-zak, die geleidelijk aan werd ingevoerd sinds midden 2019, mogen behalve plastic flessen, blikjes en drankkartons nu ook onder meer botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic folies en films.

Bij de volledige uitrol verwacht Fost Plus 8 kilogram extra pmd-afval per inwoner per jaar op te halen. In 2019 werd per inwoner gemiddeld 15 kilogram pmd opgehaald. Het totale gewicht van het pmd-afval per jaar stijgt van ongeveer 160.000 ton per jaar naar 260.000.

Stomapatiënten krijgen budget voor materiaal

Gebruikers van stomamateriaal beschikken vanaf 1 april over een nieuw systeem voor de terugbetaling van dat materiaal. Een stoma is een kleine opening die in de buik gemaakt wordt, waarlangs patiënten hun ontlasting of urine kunnen afvoeren wanneer dat langs de natuurlijke weg niet meer mogelijk is. 

Ongeveer 25.000 personen met een stoma gebruiken dagelijks opvangzakjes en ander specifiek verzorgingsmateriaal. De ziekteverzekering betaalt dat materiaal al geruime tijd terug. Maar tot dusver kregen zij een vaste hoeveelheid zakjes en toebehoren, maar dat leidde bij de ene tot verspilling en bij de andere tot tekorten.

In plaats van een vaste hoeveelheid zakjes en toebehoren krijgen patiënten dan een virtueel budget, vergelijkbaar met een belkrediet, waarmee ze kunnen kiezen en kopen wat ze nodig hebben.

Meest gelezen