provincie Vlaams-Brabant

Politie controleert in april op alcohol en snelheid in Vlaams-Brabant

De lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gaan in april controleren op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid. De controles maken deel uit van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Ook in tijden van corona blijven zulke controles nodig, zegt de gouverneur.

“Rijden onder invloed blijft in onze provincie een belangrijke oorzaak van ongevallen”, zegt gouverneur Jan Spooren. “In ongeveer tien procent van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2019 reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Alcohol leidt tot verminderde concentratie, een tragere reactiesnelheid en het kan slaperigheid veroorzaken. Vaak overschatten chauffeurs die rijden onder invloed zichzelf en denken ze dat ze nog goed kunnen rijden”.

Snelheidscontroles

Ook onaangepaste snelheid is vaak de oorzaak van een ongeval. "En daar valt ons wel op dat er in deze coronacrisis duidelijk sneller wordt gereden", zegt de gouverneur. "Het is minder druk op de weg en dan heb je vaak vanzelf de neiging om sneller te gaan rijden. Tegelijk stellen we vast dat het aantal mensen dat onder invloed rijdt, niet daalt. Ik denk dus dat het absoluut nodig is om ook in coronatijden deze controles te blijven houden", aldus Spooren.

Meest gelezen