Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil Sihame El Kaouakibi uit de partij zetten

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi uit de partij. Hij start daarvoor de procedure op en zal de vraag voorleggen aan de statutaire commissie van Open VLD.

El Kaouakibi kwam in opspraak na beschuldigingen dat ze subsidiegeld van haar jongerenproject Let's Go Urban doorsluisde voor haar privébedrijven. Ondertussen lopen er verschillende onderzoeken naar haar financiële handel en wandel: een bij het gerecht, een bij de stad Antwerpen, een bij Binnenlandse Zaken (naar de Brusselse werking) en ook een bij de Bijzondere Belastinginspectie.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert stelde zich altijd op eenzelfde manier op: iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, en bij gebrek aan een gerechtelijke veroordeling ging de partij niet over tot uitsluiting uit de partij. El Kaouakibi werd op non-actief gezet, maar daar bleef het bij. Tot nu dus, na de publicatie van het verslag van de voorlopig bewindvoerster.

Lachaert wijst erop - in een mededeling - dat daarin nieuwe feiten aan het licht komen, waarvan sommige onweerlegbaar zijn. Hij zegt er niet bij welke, maar in de partij zelf is te horen dat het vooral over de inmiddels roemruchte keuken gaat. De bewindvoerster komt namelijk in haar verslag met mails die aantonen dat El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen die wilden laten factureren aan Let's Go Urban, terwijl ze toch voor gebruik in één van hun privébedrijven bedoeld was.

Lachaert noemt de omgang met publieke middelen "uiterst onzorgvuldig". "Dit beschadigt Open VLD als partij, terwijl zij niet betrokken is bij de feiten. Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde van onze partij, waaraan hier afbreuk wordt gedaan."

Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde van onze partij, waaraan hier afbreuk wordt gedaan

Egbert Lachaert, voorzitter Open VLD

Lachaert zal nu de vraag tot uitsluiting voorleggen aan de statutaire commissie. Dat is de normale procedure, maar niemand verwacht dat de commissie Lachaert niet zal volgen. Dus de facto is Sihame El Kaouakibi uit Open VLD gezet. En die stap is eigenlijk een verwacht resultaat: het is duidelijk dat de liberalen al langer van Sihame El Kaouakibi af willen en geen averij meer willen oplopen. Dat El Kaouakibi en haar advocaten vandaag niet of amper reageerden op de vraag om toelichting en verduidelijking vanuit de partijtop zette nog meer kwaad bloed.

Sihame El Kaouakibi reageerde vandaag niet op de vraag vanuit de partijtop van Open VLD om meer toelichting

Uit het parlement is Sihame El Kaouakibi - die daar al een hele tijd niet meer gezien is, trouwens - niét gezet. Dat kan ook niet, een zitje daar hoort toe aan een parlementslid, niet aan haar of zijn partij. Maar Egbert Lachaert laat wel weten dat hij Sihame El Kaouakibi zal vragen om dat zitje terug te geven. Dat hoeft El Kaouakibi niet te doen, ze kan ook als onafhankelijke in het parlement blijven.

Meest gelezen