Vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans onder vuur door Europese landbouwhervormingen

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor klimaatzaken, oogst felle kritiek van een groep jonge klimaatactivisten onder leiding van de Zweedse Greta Thunberg. Ze beschuldigen hem van een gebrek aan politieke moed. Timmermans en de Europese Commissie zouden niet genoeg doen om het Europese landbouwbeleid af te stemmen op de klimaatdoelen van de Europese Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs.

Geen politieke moed

In een virtuele ontmoeting vroegen de klimaatactivistes aan Timmermans om het voorstel van de Commissie in te trekken voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Naast Thunberg waren ook Anuna De Wever en Adélaïde Charlier aanwezig, leiders van de Belgische Youth For Climate-beweging. Het overleg tussen de klimaatactivistes en Timmermans stond in teken van de actie #WithdrawTheCap. 

Volgens de jongeren is het huidige voorstel om het GLB te hervormen in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Als Timmermans niet kan garanderen dat het hervormde landbouwbeleid voldoet aan de klimaatambities van de Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs, moet hij het voorstel intrekken.

Na het gesprek met de activisten reageerde Timmermans in een tweet: "De Commissie zal zich blijven inzetten om het GLB te laten voldoen aan de doelstellingen van de Green Deal. Hoewel het niet gemakkelijk is, is het nog steeds mogelijk." 

“Een teleurstellend standpunt” vindt Anuna De Wever. Ook de Duitse activiste Luisa Neubauer beschuldigt Timmermans ervan dat zijn daden zijn woorden niet weerspiegelen.

"Hij levert openlijk kritiek op het GLB in de media en gaat er toch mee door, zo ziet het er niet uit als je een crisis als een crisis behandelt."

Luisa Neubauer

Wat is er mis met het Europees Landbouwbeleid?

Sinds de aanstelling van de Commissie von der Leyen buigt Timmermans zich over de European Green Deal waarmee hij Europa klimaatneutraal wil maken. Als onderdeel van de “van-boer-naar-bord” strategie in de Green Deal stelt Timmermans een hervorming van het GLB voor. Boeren moeten meer aandacht hebben voor duurzaamheid. Zo liggen er voorstellen klaar om enkel subsidies te geven aan boeren die aan bepaalde klimaatvoorwaarden voldoen. 

Het voorstel voor een groener GLB gaat in tegen de belangen van de agro-industrie. Grootgrondbezitters in de landbouw hebben vooral baat bij een status quo van de subsidieregels van het oude GLB, die hoofdzakelijk de meest efficiënte boeren belonen met de grootste opbrengsten. 

Door gelobby van de landbouw-industrie werden in oktober 2020 verschillende voorstellen van de Commissie om het GLB te hervormen afgezwakt. Dat gebeurde onder invloed van enerzijds conservatieve groepen in het Parlement en anderzijds de lidstaten. Vooral traditionele landbouwlanden zoals Polen en Italië staan hard op de rem voor een milieuvriendelijker landbouwbeleid. Hierdoor ontstaan een heleboel achterpoortjes om de groene regels te omzeilen en blijft het belastinggeld vooral naar grote en vaak vervuilende boeren gaan. 

Dat probleem wordt nu aangekaart door de klimaatjongeren. Thunberg en co willen vermijden dat de verzwakte versie van het nieuwe GLB goedgekeurd wordt. Dat zou betekenen dat de komende zeven jaar de oude regels blijven gelden, waardoor sommige landbouwbedrijven ongestoord kunnen blijven vervuilen.

Meest gelezen