AFP or licensors

Trans personen vragen meer begrip voor andere genderidentiteiten: “We begrijpen dat mensen fouten maken, maar het kwetst”

Op deze Internationale Dag van Transgenderzichtbaarheid vragen trans personen meer erkenning, begrip en steun voor niet-klassieke genderidentiteiten. “Transgender is eigenlijk een parapluterm waar heel veel onder zit, we streven ernaar dat mensen dat beter proberen te begrijpen”, vertelt Joppe De Campeneere uit Gent, die voor de organisatie Wel Jong Niet Hetero werkt. 

“Transgender is een echt containerbegrip waar heel veel verschillende mensen onder vallen”, vertelt De Campeneere. Veel mensen gebruiken de term immers te eng en denken uitsluitend aan personen die als man of vrouw geboren worden en een transitie ondergaan, zoals journaliste Bo Van Spilbeek of zanger Sam Bettens .

Het gaat om iedereen die zich niet goed voelt bij het geslacht dat ze bij hun geboorte toegewezen kregen

Joppe De Campeneere, Wel Jong Niet Hetero

“Het begrip transgender verzamelt eigenlijk alle mensen die zich niet vereenvoudigd voelen met het gender waarmee ze geboren zijn. Slechts een deel ondergaat een volledige geslachtsoperatie. Er zijn ook mensen die enkel voor een hormonale transitie kiezen of die enkel kledij of make-up veranderen”, verklaart De Campeneere. 

Begrip voor fouten, maar soms respectloos

Trans personen vragen iedereen om meer begrip te hebben voor diverse vormen van genderidentiteit. “Ik ben zelf bijvoorbeeld non-binair. Dat betekent dat ik me noch man noch vrouw voel. Anderen zijn dan weer genderfluïde, dat betekent dat ze zich soms meer vrouw en op andere momenten dan weer meer man voelen”, legt De Campeneere uit. Er zijn nog veel andere identiteiten. “Ik wil ze niet allemaal opsommen, ik vraag gewoon dat mensen zich er bewust van zijn dat er heel veel diversiteit is.”

Het kwetst als ik aangeef dat ik geen man ben, en mensen mij toch zo blijven aanspreken

Joppe De Campeneere, Wel Jong Niet Hetero

“Ik begrijp dat het voor sommige mensen moeilijk is en dat ze dan ook onbewust fouten maken als ze me aanspreken. Als ik ze erop wijs en ze doen hun best om daar rekening mee te houden, dan zetten we echte stappen vooruit. Het is een vorm van respect.” 

Meer aandacht voor mentale gezondheid

De roep naar meer begrip gaat veel verder dan het gebruik van de juiste woorden om naar een trans persoon te verwijzen (bijvoorbeeld die/hun in de plaats van hij/hem of zij/haar). “Dat is echt nog maar het tipje van de sluier. Het is juiste taalgebruik is uiteraard belangrijk voor veel mensen, maar het begrip moet er vooral komen om de mentale kwetsbaarheid van trans personen aan te pakken”, zegt De Campeneere. 

“Er zijn lange wachtlijsten bij de gespecialiseerde gezondheidszorg voor trans personen. Veel mensen zitten ook in de knoop met zichzelf en durven niet te zijn wie ze zijn. Sommige mensen vrezen ook voor hun veiligheid als ze als trans persoon op straat komen. Dat moet veranderen."

Beluister hier het volledige gesprek met Joppe De Campeneere:

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Wie vragen heeft over transgenders kan terecht op de website van het Transgender Infopunt

Wie nood heeft aan een gesprek kan  24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Chatten kan ook via www.tele-onthaal.be.

Meest gelezen