Nieuwe fase voor metrolijn 3 met bouw van tunnel onder treinsporen Brussel-Noord 

Een volgende belangrijke etappe voor de ingebruikname van de nieuwe metrolijn 3 is van start gegaan. Aan het station Brussel-Noord wordt in de komende drie jaar een nieuwe verbindingstunnel gebouwd. Wanneer de tunnel klaar is, kan het eerste stuk van de metrolijn 3 tussen het Noordstation en het station Albert in gebruik worden genomen. Op termijn zal metrolijn drie lopen van Evere via het centrum van Brussel tot in Vorst.

De tunnel onder de treinsporen van het Noordstation zal 150 meter lang zijn, maar heeft een cruciale rol op het 10,3 kilometer lange traject van de toekomstige metro 3. Voor de bouw van de tunnel worden in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat twee werfzones ingericht waar twee ondergrondse toegangsputten worden gemaakt. Vanuit die toegangsputten wordt dan begonnen met het graven van de tunnel zelf.

"Om geen trillingen aan de oppervlakte te veroorzaken en om het treinverkeer dag en nacht te behouden, wordt de tunnel onder de sporen van het Noordstation aangelegd volgens de wanden-dak-methode", vertelt Cédric Bossut, directeur van bouwheer Beliris. Bij die methode worden ondergronds eerst wanden geplaatst, waarna het dak erop komt en vervolgens het binnenvolume wordt uitgegraven.

In totaal wordt 46.600 kubieke meter grond uitgegraven, dat is het volume van 13 olympische zwembaden. Het grootste deel van de niet-vervuilende grond wordt per boot getransporteerd en kan gedeeltelijk worden benut als aanvullingsgrond op andere werven. De bouw van de tunnel zal 1.100 kalenderdagen duren en 47 miljoen euro kosten.

In dit filmpje wordt in detail uitgelegd hoe de werken zullen verlopen, lees eronder voort:

Als de bouw van de nieuwe verbindingstunnel is afgerond in 2024, betekent dat ook het eind van fase 1 van metrolijn 3. In die eerste fase worden tussen eindstation Albert en het Noordstation alle premetrostations omgevormd tot metrostations en wordt aan de Stalingradlaan het volledig nieuwe metrostation Toots Thielemans gebouwd.

"In eerste instantie doet de onderdoorgang van de metrotunnel onder de treinsporen dienst als achterstation, zodat metro 3 de nodige keermanoeuvres kan uitvoeren wanneer het gedeelte tussen Noordstation en Albert in gebruik wordt genomen. Op termijn wordt de tunnel dan als doorgangstunnel gebruikt voor de hele metrolijn 3 tussen Bordet en Albert", legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, uit.

In fase 2 wordt het traject tot aan Bordet uitgebreid door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, met daarbij 7 nieuwe moderne metrostations en een stelplaats in Haren. De volledige metrolijn 3 zal 18 stations omvatten en vormt de nieuwe verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke wijken van Brussel.

Meest gelezen