Radio 2 - Regenboogzebrapad in Zottegem

Zottegem en Oosterzele leggen “regenboogzebrapaden”: “Herinnering aan de gebeurtenis in Beveren”

De gemeenten Zottegem en Oosterzele willen met nieuwe “regenboogzebrapaden” de herinnering aan de dood van een homoseksuele man in Beveren levend houden. Aanvankelijk waren er wel bezwaren over de kostprijs en de veiligheid van de nieuwe paden. “De voordelen van dergelijke paden wegen op tegen de nadelen ervan”, zegt schepen voor Mobiliteit in Oosterzele, Christ Meuleman (CD&V).

Naar aanleiding van de dood van een homoseksuele man in Beveren, heeft Zottegem nu een “regenboogzebrapad” aangelegd om de herinnering aan het incident levend te houden. “Om aan elke Zottegemnaar en aan elke bezoeker van het stadscentrum deze boodschap mee te geven, kozen we voor een locatie waar iedereen veel passeert: de Heldenlaan”, aldus burgemeester van Zottegem, Jenne De Potter (CD&V).

Ook Oosterzele wil “regenboogzebrapaden” aanleggen. De bedoeling was om de paden aan te leggen op gewestwegen aan 5 scholen, maar dat mocht niet van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij oordeelden toen dat de nieuwe paden niet wettelijk waren. “Ondertussen bestaat er wel een wettelijk kader. De nieuwe zebrapaden kunnen, zolang je de witte strepen respecteert en de regenboogkleuren aanbrengt rond die witte strepen”, zegt schepen voor Mobiliteit in Oosterzele, Christ Meuleman (CD&V).

Verwijzing naar Beveren

Het agentschap gaf aanvankelijk ook aan dat de nieuwe zebrapaden niet veilig zouden zijn. Zo zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om veilig over te steken, en zouden de kleuren te uitnodigend zijn voor spelende kinderen, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen, vindt schepen Meuleman. “Hiermee kunnen we de aandacht van de bestuurders vestigen op de verschrikkelijke gebeurtenis in Beveren, want dat is eigenlijk de echte aanleiding geweest om die paden aan te leggen.”

Een ander bezwaar was de kostprijs van de zebrapaden. Nieuwe “regenboogzebrapaden” kosten zo’n 2000 euro, terwijl dat voor klassieke zebrapaden maar 700 euro is. “De meeste schoolomgevingen in Oosterzele hebben al een klassiek zebrapad, maar als je die herschildert tot een “regenboogzebrapad” kost het maar 60 euro”, besluit de schepen.

kasto80

Meest gelezen