Bijna 4 op de 10 geneeskundestudenten krijgen tijdens opleiding te maken met seksueel overschrijdend gedrag

Vier op de tien artsen in opleiding in Vlaanderen zeggen dat ze al te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun stage. Dat blijkt uit een onderzoek van het VGSO, het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg. Meestal blijft het bij ongewenste opmerkingen, maar in acht procent van de gevallen gaat het om fysiek geweld.  Het VGSO pleit ervoor om studenten beter voor te bereiden en het wil ook een onafhankelijk meldpunt voor artsen in opleiding.

Uit een grote enquête van het VGSO waaraan 3.015 studenten deelnamen blijkt dat bijna 4 op de 10 al is geconfronteerd met ongepast seksueel gedrag. Bij de specialisatie huisarts ligt dat cijfer zelfs nog hoger, daar zegt  53 procent van de studenten incidenten te hebben meegemaakt.

De overgrote meerderheid van die incidenten bleef beperkt tot ongewenste opmerkingen of uitnodigingen. In 8 procent van de gevallen ging het om fysiek geweld zoals ongewenste aanrakingen, maar in enkele gevallen was er sprake van orale of vaginale penetratie.

De plegers waren doorgaans patiënten, personeelsleden of andere studenten. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de respondenten aangaf niet te weten hoe ze moeten reageren op seksueel overschrijdend gedrag, of waar ze hulp moeten zoeken.

Veel studenten weten niet hoe ze moeten reageren

Nicolas Degryse, VGSO

De oorzaak van die erg hoge cijfers, heeft waarschijnlijk te maken met de positie van stagiairs. "Door hun beperkte praktijkervaring en lage positie in de hiërarchie zijn stagiairs kwetsbaar voor misbruik", zegt Nicolas Degryse van het VGSO. "Zoals het onderzoek aantoont, weten velen niet hoe ze moeten reageren en heerst er een grote schroom om hulp te zoeken of anderen in vertrouwen te nemen. Deze ervaringen hebben ontegensprekelijk een grote impact op de ontwikkeling tot arts en het mentaal welzijn van de betrokken studenten."

Het VGSO pleit ervoor om samen met de faculteiten en onderwijsraden een beleid uit te tekenen dat studenten beter moet voorbereiden op hun stages en het wil ook studenten beter informeren over waar ze hulp kunnen vinden als het misloopt. "We willen communicatietrainingen en gedragscodes ontwikkelen, die een leidraad kunnen zijn als studenten hiermee geconfronteerd worden", licht Degryse toe. "Op dit moment zien we in ons onderzoek dat studenten daar zeer weinig kennis over hebben."

Meest gelezen