Onderzoek legt discriminatie op Leuvense huurmarkt bloot: “Uitsluiting van mensen met migratie-achtergrond en rolstoel”

De stad Leuven heeft de cijfers bekend gemaakt van een onderzoek naar discriminatie op de Leuvense huurmarkt. Dat gebeurde in samenwerking met verschillende partners zoals de KU Leuven en VUB.  Uit de resultaten van de praktijktesten blijkt dat kandidaat-huurders worden uitgesloten als gevolg van hun afkomst en handicap. Met dit onderzoek wil het stadsbestuur de discriminatie in Leuven nu aanpakken.  

Tussen februari 2020 en februari 2021 voerde de stad Leuven een onderzoek naar discriminatie op haar huurmarkt. Dat gebeurde samen met de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit Antwerpen. In totaal werden 1973 praktijktesten uitgevoerd. Dat zijn fictieve aanmeldingen van kandidaat-huurders bij verhuurders, zowel vastgoedmakelaars als particulieren.  En die cijfers zijn verontrustend, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera (Vooruit). “Omdat er geen objectieve cijfers beschikbaar waren over mogelijke discriminatie op de Leuvense huurmarkt, hebben we de opdracht gegeven voor een onderzoek gebaseerd op twee belangrijke discriminatiecriteria voor huisvesting, namelijk etnische diversiteit en handicap. Uit de resultaten blijkt structurele discriminatie van etnische minderheden, rolstoelgebruikers en blinden met een assistentiehond. De cijfers confronteren ons met een harde realiteit in onze stad. Achter deze cijfers schuilen immers allemaal mensen die minder kansen krijgen.”

Kandidaten met een Maghrebijnse naam worden het minst uitgenodigd

Professor dr. Pieter-Paul Verhaeghe

De praktijktesten tonen aan dat mannen met een niet-Belgische naam minder kans maken om een huurwoning te mogen bezichtigen dan mannen met een Belgische naam. Professor dr. Pieter-Paul Verhaeghe van de onderzoeksgroep: “Kandidaten met een Maghrebijnse naam worden het minst uitgenodigd. In 35% van de gevallen mochten de kandidaat-huurders niet op huisbezoek, terwijl een man met Belgische naam dat wel mocht. Ook mannen met een Nepalese, Sub-Sahara Afrikaanse en gemengde naam worden minder uitgenodigd. In respectievelijk 24%, 19% en 15% van de gevallen kregen zij geen uitnodiging.”  Opvallend ook in het onderzoek:  professionele makelaars discrimineren net zo goed als particuliere verhuurders. 

Helft rolstoelgebruikers gediscrimineerd

Nog slechter is het gesteld met rolstoelgebruikers. Het onderzoek toont namelijk aan dat de helft niet op huisbezoek mag gaan, terwijl een gelijkaardige kandidaat zonder rolstoel dat wel mag. “Deze vaststellingen doen vermoeden dat de noodzakelijke aanpassingen aan de woning een grote drempel vormen voor verhuurders en makelaars”, vervolgt Professor Verhaeghe. “Opvallend is dat voor blinde mannen vooral hun assistentiehond een probleem is.  Als ze vertellen dat ze een hond hebben, krijgt een derde van hen geen uitnodiging. De discriminatie is dus eerder gericht naar de assistentiehond dan naar de fysieke beperking”, aldus professor Verhaeghe.

Actieplan mét verhuurders

De stad Leuven wil de discriminatie grondig aanpakken, met een actieplan dat tegen het najaar klaar moet zijn. Dat vertelt schepen Lies Corneillie (Groen): “We denken aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond discriminatie en racisme, vormingen over wat je wel en niet mag vragen aan een potentiële huurder, het ondersteunen van huurders en verhuurders bij administratieve taken in het verhuurproces, de opmaak van standaardformulieren en checklists en het aanreiken van tools aan makelaars om in te gaan tegen discriminerende vragen van eigenaars.” Voor dat plan gaat de stad samenwerken met de verhuurders. Enkel door de handen in elkaar te slaan kunnen we een halt toeroepen aan discriminatie”, besluit schepen Lalynn Wadera.

Meest gelezen