ImageGlobe

Huiszoekingen in onderzoek federaal parket naar "Dubai Papers"

In het onderzoek van het federaal parket over de zogenaamde 'Dubai Papers', een systeem van fiscale fraude en witwassen rond de prins Henri de Croÿ, zijn twee huiszoekingen uitgevoerd. Dat meldt het federaal parket.

"De huiszoekingen werden uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID/OCDEFO), en vonden plaats in de woningen van twee personen van wie vermoed wordt dat ze een rol van "facilitator hebben gespeeld binnen de organisatie", zegt het parket. 

"Het dossier gaat over feiten van leiding van en deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, en witwassen. Deze organisatie, ook wel "Dubai Papers" genoemd, zou meer dan 60 Belgische staatsburgers in staat hebben gesteld vermogens te hebben op rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen, zonder die aan te geven bij de Belgische belastingdienst.

"De huiszoekingen hadden als doel verschillende documenten en computermateriaal in beslag te nemen om beter te begrijpen welke rol deze twee personen hebben in de vermeende witwascircuits die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zouden zijn opgezet."

Meest gelezen