Radio 2

Woonzorgcentrum in Molenbeek sluit: 140 bewoners moeten op zoek naar nieuwe thuis

Woonzorgencentrum Home Sebrechts in Molenbeek sluit over een paar maanden de deuren. Daardoor verliezen 140 bewoners hun woonst en is de job van 114 personeelsleden bedreigd. Het gebouw is in te slechte staat om de juiste zorg te blijven garanderen, vindt uitbater Armonea. 

Op dit ogenblik overleggen vakbonden en directie over een akkoord over de sluiting van het woonzorgcentrum. Alle partijen zijn het er over eens dat het gebouw niet meer voldoet aan de normen. Er is wel overwogen om te renoveren, maar ook dat zou voor de bewoners een erg grote impact hebben.  Bovendien verloopt de erfpacht van het gebouw in 2032, een te korte periode om de zware investeringen nog te doen. 

Ander woonzorgcentrum in de buurt

"We hebben veel begrip voor de emoties van onze bewoner, het gaat immers om hun thuis.", zegt Ine Tassignon van Armonea. "Maar uiteindelijk doen we dit voor hun eigen bestwil. Wij hopen dat ze binnenkort in één van de woonzorgcentra in de buurt een thuis zullen kunnen vinden en gaan ze daar ook bij helpen. Onze bedoeling is dat ze zo'n plaats ook zullen vinden aan dezelfde prijs die ze nu betalen."

Personeel

Ook  voor het personeel is de sluiting een zware dobber. "We willen de gevolgen van de sluiting zo fel mogelijk beperken en verzachten. We maken ons sterk dat een heel deel van de mensen opnieuw aan de slag zal kunnen gaan in een ander woonzorgcentrum van de groep. Hoe dan ook voorzien we ook psychosociale ondersteuning om dit moeilijke nieuws te verwerken."

Meest gelezen