Antennes op de oude watertoren van Wenduine moeten mysteries rond vleermuizen helpen oplossen

Het Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ) en de gemeente De Haan hebben op de oude watertoren van Wenduine antennes geplaatst om vleermuizen te kunnen volgen. Sommige vleermuizen hebben een zendertje en het is dat signaal dat de antennes oppikken. De gegevens moeten meer informatie geven over het trekgedrag van vleermuizen. 

Dat vogels naar andere, warmere, gebieden trekken om er te overwinteren is al langer bekend. Maar ook andere diersoorten leggen een paar keer per jaar een lange tocht af om, tijdelijk, elders te gaan wonen. Sommige vissoorten bijvoorbeeld, maar ook vleermuizen. Over dat trekgedrag van vleermuizen is weinig bekend. Maar het VLIZ werkt mee aan een Europees project om de routes die vleermuizen afleggen in kaart te brengen. "Over heel Europa zijn antennes geïnstalleerd waarmee we vleermuizen kunnen volgen die zijn uitgerust met een zendertje", vertelt Bart Desmet van het VLIZ. "De bedoeling is niet enkel om de routes in kaart te brengen die ze afleggen, maar ook om te kijken welke hindernissen ze tegenkomen onderweg en wat we kunnen doen om die hindernissen weg te nemen." 

Aan de kust zijn nu al 3 antennes: in Koksijde, aan het Zwin en sinds kort dus ook op de oude watertoren in Wenduine. "Aan zee komen vleermuizen minder voor dan in het binnenland normaal", zegt Desmet, "maar tijdens hun trek kan je ze er toch wat vaker zien." 

Mysterieuze dieren

Vleermuizen hebben al langer een wat mysterieus imago, maar ook wetenschappelijk is er nog niet zo veel over bekend. "De dieren spreken inderdaad tot de verbeelding", vindt ook Bart Desmet. "Ze leven 's nachts, hangen ondersteboven,... dat maakt ze intrigerend. En toch is er inderdaad nog niet zo veel onderzoek naar gedaan. Het project met de antennes moet ons helpen om een deel van het mysterie te ontrafelen."

Meest gelezen