google streetview Reppel

OVAM koopt in Limburg drie vervuilde terreinen voor symbolische euro om te saneren

De openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM koopt zwaar vervuilde terreinen voor een symbolische euro en laat die dan op haar kosten saneren. Daarna verkoopt ze die terreinen opnieuw. In Limburg zijn er zo al drie gekocht.

Er zijn op verschillende plekken zwaar vervuilde industrieterreinen en stortplaatsen, ook in Limburg. En OVAM is die nu allemaal aan het opruimen. De afvalstoffenmaatschappij probeert die zwaar vervuilde te kopen voor een symbolische euro,  en laat die dan op haar kosten saneren. Daarna verkoopt ze die terreinen opnieuw. Want het is uiteraard de bedoeling de gronden een nieuwe bestemming te geven, zeker omdat de ruimte alsmaar schaarser wordt in Vlaanderen. 

OVAM heeft zo in Vlaanderen al  22 terreinen gekocht waarvan 3 in Limburg. Jan Verheyen van OVAM: "De bekende site van de arseenfabriek in Bocholt, waar nu de aanbesteding loopt voor de sanering. Dan is er een oude stortplaats van een bedrijf in Oudsbergen, daar is nu een onderzoek aan de gang. En dan hebben we een site van een oude drukkerij in Herk-de-Stad overgenomen.  Die is al gesaneerd en verkocht en herontwikkeld tot woongebied."

Sanering gericht op herbestemming

Als een terrein gesaneerd wordt, gebeurt dat  met het oog op de nieuwe bestemming, zegt Jan Verheyen. "Zo kunnen we efficiënt en zo duurzaam mogelijk tewerk gaan.  Dat betekent bijvoorbeeld minder grond die moet verzet worden, en je kan ook gerichter saneren in functie van de toekomstige ontwikkeling."

Meest gelezen