BELGA

Urenlange wachttijd en honderdduizenden mensen voor jou voor de vaccinatiereservelijst: heeft het zin om te wachten? 

Vanaf vandaag, dinsdag 6 april, kan elke meerderjarige zich inschrijven op een reservelijst om een coronavaccin te krijgen. Als er overschotten zijn in een vaccinatiecentrum, kunnen die mensen nog last minute opgeroepen worden. In een eerste testfase zullen enkel in Roeselare en Deinze effectief al mensen opgeroepen worden, maar het is de bedoeling om dat snel uit te breiden naar andere centra. Hoe zal de nationale lijst werken? En krijg je dan sowieso vroeger een vaccin?

Opgelet: De website van QVAX lokt vandaag meteen veel bezoekers. Er is is al de hele ochtend een urenlange wachttijd.

Hoe werkt die nationale reservelijst?

De website waarop je kan inschrijven voor de reservelijst heet QVAX.be. Vanaf vandaag kan je je daar inschrijven. Elke meerderjarige kan zich daar aanmelden met zijn of haar rijksregisternummer en een account aanmaken. Je duidt aan op welke dagen of dagdelen je beschikbaar bent en hoe je bereikbaar bent, bij voorkeur via sms. Die gegevens kan je voortdurend aanpassen naargelang je beschikbaarheid.

Essentieel is wel dat je pas uitgenodigd kan worden via die reservelijst als ook de doelgroep waartoe je behoort al aan de beurt is. Een twintiger kan zich nu dus al wel inschrijven, maar zal pas een oproep krijgen als ook die leeftijdscategorie effectief via het reguliere systeem uitgenodigd wordt. Je kan dus geen groepen voorbijsteken. Bedoeling blijft immers om de overschotten, die wellicht meer en meer zullen ontstaan naarmate de uitgenodigde groepen groter worden, optimaal te benutten.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Heeft het zin om mij nu al in te schrijven en de lange wachtrij te trotseren?

Als je niet in Roeselare of Deinze woont en geen 65+er bent eigenlijk niet. Want voorlopig komen alleen die Vlamingen al in aanmerking voor een vervroegde oproeping via QVAX.be. Bovendien moet je de informatie op de reservelijst ook zowat wekelijks updaten, bijvoorbeeld naargelang je beschikbaarheid. En het zal telkens over amper enkele tientallen dosissen met overschotten gaan waarmee intekenaars geholpen kunnen worden. 

Iedereen kan zich al wel aanmelden, maar bij het inschrijven wordt in Vlaanderen je rijkregisternummer gekoppeld aan je woonplaats en kom je automatisch terecht in het vaccinatiecentrum dat je toegewezen is. Als dat centrum nog niet meedoet met QVAX, krijg je ook de mededeling 'Helaas, je vaccinatiecentrum maakt nog geen gebruik van dit systeem.' In Wallonië en Brussel werkt anders, omdat je daar mee vrijheid hebt een vaccinatiecentrum te kiezen.

Hoe moet ik reageren op zo'n uitnodiging?

Stel dat je jezelf op de lijst hebt gezet en je krijgt bijvoorbeeld rond de middag een sms met de uitnodiging om tussen 16 en 18 uur naar een vaccinatiecentrum te komen, dan moet je binnen het half uur bevestigen. Zo niet, vervalt de uitnodiging en zal iemand anders opgeroepen worden.

Als je één keer of zelfs vaker zo'n last minute uitnodiging afwijst, hoef je toch niet te vrezen voor je gewone uitnodiging. Die zal je nog altijd bezorgd worden, conform de officiële procedure en volgens de volgorde in het vaccinatieschema.

Kom ik via die reservelijst sowieso vroeger aan de beurt?

Niet noodzakelijk. Op dit ogenblik blijven er niet zo veel vaccins over die voor mensen op de reservelijst kunnen dienen, zegt Jan De Maeseneer van de Taskforce Vaccinatie: "In de meeste vaccinatiecentra komen de meeste mensen naar hun afspraak en laten ze zich inenten. Er zijn altijd mensen die verhinderd zijn of om een andere reden niet kunnen komen. Dus er blijft altijd maar een klein aantal vaccins over op het einde van de dag. En dan is het goed dat we die ook kunnen gebruiken, want je moet geen vaccins verloren laten gaan." Naarmate er grotere groepen uitgenodigd worden en het aantal vaccinaties toeneemt, is de kans ook groter dat er overschotten ontstaan omdat er mensen niet komen opdagen of zich weigeren te laten vaccineren.

Het systeem is erop gericht dat beide partijen er profijt uit halen. De vaccinatiecentra kunnen efficiënter omgaan met de vaccins die ze toegewezen krijgen en de burgers kunnen ook tijd winnen. Belangrijk is wel dat meteen ook duidelijk wordt dat ze na een eerste prik ook een afspraak kunnen maken voor het tweede spuitje, als dat nodig is. 

Bekijk hier de toelichting van onze wetenschapsjournalist Koen Wauters in "Het Journaal": (en lees eronder verder)

Videospeler inladen...

Wat gebeurt er met de plaatselijke reservelijsten van de vaccinatiecentra?

Sommige vaccinatiecentra maken al gebruik van hun eigen lokale reservelijst. Die lijsten mogen blijven bestaan en gebruikt worden. Het is wel zo dat de taskforce vaccinatie erop rekent dat geleidelijk aan QVAX.be in de plaats komt van die plaatselijke lijsten. Het is immers een uniform systeem voor heel België, terwijl die plaatselijke reservelijsten nogal wat verschillen vertonen, zowel voor inschrijving als voor oproeping.

Deze week zal de landelijke reservelijst dus al gebruikt worden in Roeselare en Deinze. Geleidelijk aan hoopt de taskforce dat die over heel Vlaanderen zal uitgerold worden. Maar het is op dit moment dus nog niet duidelijk in welke centra het systeem zal gebruikt worden. Dat behoort tot de autonomie van het centrum zelf. En daarover verwachten we pas geleidelijk aan vanaf volgende week duidelijkheid. Als zo'n centrum overschakelt, beslist het ook zelf of het die eigen lijst zelf overschrijft naar de uniforme reservelijst. Indien niet moeten zij die al ingeschreven waren op een plaatselijke lijst, zich opnieuw registreren. Best zou het centrum dat dan communiceren naar de ingeschrevenen. Indien niet, kan je natuurlijk ook zelf informeren. Wil je weten of je vaccinatiecentrum meedoet, kan dat in principe vanaf volgende week nagegaan worden op de website laatjevaccineren.be.

In Wallonië doen meteen al de 9 grote vaccinatiecentra mee. In dat gewest zijn bewoners niet zo strikt gebonden aan het hen toegewezen vaccinatiecentrum. Brussel zal het eigen Doctenaplatform gebruiken.

Waar staan we momenteel met de vaccinatiecampagne in ons land?

Al 1,5 miljoen mensen hebben intussen al minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. In de woonzorgcentra zijn de vaccinaties vrijwel afgerond. Ook het merendeel van het ziekenhuispersoneel heeft al een (eerste) prik gekregen. 

Op dit moment worden de eerstelijnszorgverleners (denk aan huisartsen, tandartsen en thuisverplegers), het personeel en de bewoners van zorginstellingen en 65-plussers die thuis wonen gevaccineerd. De oudsten komen eerst aan de beurt. 

In de loop van deze maand komen ook de risicopatiënten aan de beurt. 

Meest gelezen