Mussentelweekend geen succes: zowel qua vogeltjes als qua tellers

De huismus blijft een kwetsbare soort in Vlaanderen. Dat blijkt nog maar eens uit de eerste resultaten van het voorbije huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen. Het was het twintigste jaar dat Vogelbescherming Vlaanderen opriep om huismussen te tellen. Er waren dit jaar opvallend minder tellers dan vorig jaar.

Terwijl we door de lockdowns figuurlijk allemaal huismussen zijn geworden, gaat het niet goed met de Passer domesticus, zoals het tjilpende beestje in het Latijn heet. 

De nieuwste telling toont nog maar eens aan dat de huismus "kwetsbaar" is, vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "De eerste resultaten zijn in lijn met wat we hadden verwacht. De groepen huismussen blijven klein".

Kleine groepjes

Het gebrek aan groen en de verharding zorgt er voor dat de huismus - een beschermde soort - steeds minder de juiste habitat vindt om te schuilen, voedsel te zoeken en te broeden.

De resultaten tonen aan dat er vooral (41 procent van de tellingen) kleine groepjes van 1 à 5 huismussen worden geteld. Kleine kolonies zijn juist bijzonder kwetsbaar. Een stabiele kolonie moet immers uit minstens 10 broedparen bestaan, “maar dat is op dit moment niet het geval in Vlaanderen”, stelt Jan Rodts vast.

13 procent van de mussentellers zagen dit weekend overigens helemaal geen mussen in hun omgeving.

Veel minder geteld

Dit jaar werd er veel minder druk geteld dan vorig jaar. Toen leidde een strenge lockdown ertoe dat opvallend veel mensen aan het tellen sloegen, met telgegevens van meer dan 9.000 locaties tot gevolg. Dit jaar gaat het voorlopig om gegevens van 2.375 locaties.

Vogelbescherming Vlaanderen plant een sensibiliseringscampagne, om de Vlaming te overtuigen hun tuin wat natuurlijker in te richten, wat de huismus ten goede komt. In streekeigen struiken, bomen hagen en klimop bijvoorbeeld kunnen ze schuilen en voedsel zoeken. Ook een bloemenweide is een goed idee, omdat daar insecten op afkomen, waarmee mussen hun jongen kunnen voeden.

Meest gelezen