Boerenbond voert actie in Geel: "We zijn het beu dat ze naar ons wijzen als oorzaak verdroging De Zegge"

De boeren rond natuurgebied De Zegge in Geel vragen aandacht voor hun werk en toekomst. "Er loopt een onafhankelijk onderzoek, maar toch wijzen ze nu al naar de landbouw als oorzaak van de verdroging van De Zegge", zegt Michiel Sels van Boerenbond Kempen op Radio 2 Antwerpen.

In Geel hebben landbouwers dertig borden en spandoeken geplaatst in weiden rond natuurgebied De Zegge. Dat is waardevol moerasgebied dat dreigt op te drogen met catastrofale gevolgen voor het klimaat en de biodiversitieit. "Er loopt een onafhankelijke eco-hydrologische studie naar de reden van die verdroging. Toch wordt er nu al naar de landbouwers gewezen als boosdoener omdat we water oppompen en dat zijn we beu", zegt Michiel Sels van Boerenbond op Radio 2 Antwerpen.

Natuur en landbouw samen

Op de borden van de boeren staan boodschappen als "Laat ons ondernemen", "Uw grond uw voedsel" en de vraag: "Boeren of moeras?".  "Er wordt nu al gezegd dat de boeren hier moeten vertrekken. Nochtans zijn dit toonaangevende Kempense landbouwbedrijven (voornamelijk melkveehouderij nvdr.)", zegt Sels. 

"Als de pompen stoppen met water wegvoeren naar de Kleine Nete, wordt landbouw hier onmogelijk. Volgens ons is er genoeg water aanwezig om aan landbouw te doen én het natuurgebied te redden. Mits een aantal moderne technieken moet dat haalbaar zijn. Maar we wachten de studie af. Als de landbouwbedrijven moeten vertrekken is, het aan de overheid om flankerende maatregelen te nemen. Dat wil zeggen de boeren uitkopen.  Naast de ecologie moet er ook aan de economie gedacht worden", klinkt het bij de Boerenbond. 

Als de pompen stoppen met water afvoeren , wordt landbouw rond De Zegge onmogelijk

Michiel Sels, Boerenbond

Bedenkingen natuurbeheerders

De Zegge is een klein restant van een groter nat natuurgebied in Geel dat in de jaren '60 werd drooggelegd voor de landbouw. Iets wat de conservator van De Zegge eerder al een achterhaald plan noemde. Door de verpoldering liggen de landbouwgebieden nu lager dan het natuurgebied, en lager dan de naburige Kleine Nete. 

De landbouwers stippen aan dat een deel van het door hen opgepompte water naar een gracht in De Zegge stroomt. "Dat klopt maar van die gracht belandt er geen druppel in De Zegge. Bovendien komt dat water van akkers vol kunst- en drijfmest wat niet echt verantwoord is om in een natuurgebied te gebruiken. Dat gaat ook over een kleine hoeveelheid water. In totaal worden 400 à 500 hectare landbouwgrond rond De Zegge constant drooggepompt", zegt Bert Veris van De Zegge aan onze redactie. Ook de beheerders van het natuurgebied hopen dat de ecohydrologische studie snel duidelijkheid kan scheppen.

Meest gelezen