Rapport: "Inwoners van Tigray (Ethiopië) worden bewust op grote schaal uitgehongerd als oorlogswapen"

De inwoners van Tigray, een regio in het noorden van Ethiopië, worden uitgehongerd en indirecte bewijzen suggereren dat dat bewust en op grote schaal gebeurt. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van de World Peace Foundation, een onderzoeksgroep van de Amerikaanse Tufts Universiteit. Dat zal mogelijk een nieuwe hongersnood veroorzaken, bijna veertig jaar na de verschrikkelijke hongersnood van 1984, zo staat te lezen.

Dat er in Tigray een humanitaire crisis heerst, is intussen bekend.  Volgens de Verenigde Naties hebben 4,5 van bijna 6 miljoen inwoners voedselhulp nodig. Dat is het gevolg van een oorlog die begon in november vorig jaar. Een oorlog tussen de toenmalige politieke en militaire machthebbers in Tigray aan de ene kant en het Ethiopische regeringsleger (geholpen door onder meer het leger van buurland Eritrea) aan de andere kant.

Honger als oorlogswapen

Volgens onderzoekers van de Tufts Universiteit gebruiken het Ethiopische en Eritrese leger 'uithongering' als oorlogswapen, en dat is een oorlogsmisdaad. 

Het onderzoeksteam staat onder leiding van Alex De Waal, een internationale expert op het vlak van hongersnoden en een Oost-Afrikakenner. “Ze hebben bewust het bestaande economische en voedselsysteem ontmanteld", schrijft hij in het rapport "Starving Tigray".

De Ethiopische ambassade in België noemt het rapport ongefundeerd. "Het rapport strookt niet met de werkelijkheid op het terrein", staat in een statement. 

De onderzoekers erkennen dat ze niet ter plaatse zijn geweest en baseren zich op gesprekken met getuigen en specialisten ter plaatse en op gegevens die voor iedereen beschikbaar zijn, zoals mensenrechtenrapporten, regeringsverslagen, satellietbeelden, en zelfs onderzoeksgegevens van de Universiteit Gent. 

Voedselvoorraden vernietigen en akkers in brand steken

De onderzoekers tonen in het rapport aan dat Ethiopische en Eritrese troepen op grote schaal "zaken afpakken en vernietigen, en activiteiten verhinderen die noodzakelijk zijn voor het overleven van de Tigreërs". 

Zo hebben ze voedselvoorraden vernietigd en akkers in brand gestoken, net vóór er moest geoogst worden. Ze hebben vee gestolen of afgemaakt. Ze hebben hun landbouwmateriaal vernield. 

Landbouwers werden gedwongen om hun velden te verlaten en te vluchten  naar andere gebieden. Seizoensarbeiders werden niet meer toegelaten waardoor oogsten verloren gingen.

Fabrieken en industrieën zijn gebombardeerd en in brand gestoken, waardoor niemand geld kon verdienen om eten te kopen. Banken werden gesloten en geplunderd waardoor mensen niet aan hun spaargeld konden om eten of zaadgoed te kopen.

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat de regeringen van Ethiopië en Eritrea dat bewust doen om honger te veroorzaken. 

Volgens de Ethiopische ambassade zijn het net de regionale milities van Tigray die alle infrastructuur en openbare voorzieningen in hun eigen regio hebben vernield "met het doel om de mensen voor lange tijd  te laten lijden". Het is de Ethiopische regering die alles nu herstelt, beweert de ambassade. 

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Hongersnood

De kans is groot dat de situatie de komende maanden zal evolueren tot een 'hongersnood', de allerergste vorm van een voedselcrisis. De onderzoekers denken dat er nu al elke dag 50 à 100 mensen per dag sterven aan de gevolgen van honger en acute ondervoeding. 

“Het beeld dat we krijgen is extreem alarmerend en wijst op een enorme crisis waar nationale en internationale humanitaire actoren totaal niet op voorbereid waren, en waar de respons tot op vandaag compleet ontoereikend is”, aldus het onderzoeksteam.

De Ethiopische ambassade in Londen zegt dat de Ethiopische overheid op dit moment al voedselhulp heeft gegeven aan 4,2 miljoen Tigreërs en dat een groot deel van de inwoners van Tigray al vóór de oorlog hulp nodig hadden om te overleven. 

Officiële cijfers tonen echter aan dat de humanitaire situatie vóór de oorlog een stuk beter was dan nu. Volgens de onderzoekers en internationale hulporganisanisaties hebben de meeste Tigreërs overigens nog steeds geen toegang tot voedselhulp.

AFP or licensors

Terug in de tijd

Voor de oudere generaties in Tigray brengt de huidige voedselonzekerheid nare herinneringen terug, want Tigray was de regio van de Ethiopische hongersnood van 1984-1985, toen naar schatting 600.000 mensen zijn gestorven van de honger. 

Begin jaren '90 hervormde de nieuwe Ethiopische regering - met de hulp van internationale donoren - het economisch systeem. In dertig jaar tijd transformeerde Tigray tot één van de meest welvarende en voedselzekere regio's van Ethiopië.

Volgens het onderzoeksteam heeft de oorlog dat systeem voor lange tijd ontwricht. "Opnieuw een vorm van voedselzekerheid krijgen zal voor de gemiddelde Tigreër extreem moeilijk worden het komende jaar tot anderhalf jaar.  Ook de armoede zal opnieuw toenemen."

De onderzoekers concluderen: "De regeringen van Ethiopië en Eritrea verhongeren de mensen van Tigray. Indirecte bewijzen suggereren dat dit bewust, systematisch en wijdverbreid is."

Meest gelezen